Минералите и микроелементите, които се съдържат в дървесната пепел, подобряват здравето и растежа на културните и декоративните растения. Дървесната пепел е добър източник на калий, който е основен елемент за културните видове, а също и вар – за регулиране на почвената среда.

Въпреки доказаните ползи, препоръчително е дървесната пепел да се използва умерено. Тя се разпръсва самостоятелно върху почвената повърхност, но може и да се смеси добре с компост или с други торове.

Понякога дървесната пепел може да съдържа повече соли, които да окажат негативно влияние върху растенията. Именно затова се дава и препоръката да се постави в компостния куп, където тези соли да се неутрализират.

Пепелта, която се получава вследствие на изгаряне на твърда дървесина, като дъб, клен, орех, е най-добра, тъй като хранителните вещества и минерали са много по-високи. Иглолистни дървета като бор, ела, смърч и други съдържат по-малко хранителни вещества и минерали.

За борба с вредителите

Дървесната пепел също е полезна за борба с някои вредители. Солта в дървесната пепел убива охлюви, а също възпира и някои други безгръбначни с меко тяло.

За да използвате дървесна пепел за борба с вредителите, просто я поръсете около основата на растенията, които са атакувани от вредителите.

Променя рН на почвата

Дървесната пепел може да промени pH на почвата. Тя повишава стойността на рН, т.е. понижава киселинността на почвата. Ето защо не трябва да използвате дървесна пепел при растения, които обичат кисела среда, например боровинки и рододендрони.

Перфектна е обаче за хортензии, ако искате вместо розови да са сини.