Повишеното съдържание на влага в орния слой ще възпрепятства сезонните почвообработки, време е да засадите овошките

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

След краткотрайното застудяване в края на второто десетдневие на ноември, с превалявания и от сняг във високите полета, в началото на третото десетдневие се прогнозира съществено повишение на температурите, подобрение на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при засетите есенни посеви.

Падналите валежи през първата половина на ноември надвишиха на много места в страната 30-40 л/кв. м, а в част от западните райони бяха измерени количества над 50 л/кв. м (Ново село, Драгоман, Сандански). След тези валежи в по-голямата част от полските райони, с изключение на места в Южна България (Чирпан), бе преодолян дефицита на влага в горните почвени слоеве и засетите зимни житни култури встъпиха във фаза поникване и начално листообразуване. Валежи със стопанско значение и съществено повишение нивото на влагозапасите и в по-дълбоките почвени слоеве (50-см слой) бяха регистрирани и в края на второто десетдневие на ноември в по-голямата част от полските райони на страната.

През следващия седемдневен период началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви ще протичат при температури над климатичните норми и наличие на добри влагозапаси в горните почвени слоеве. При пшеницата ще се наблюдават различни фази - поникване, 1-2 и трети лист при най-рано засетите, през октомври, посеви на места в Дунавската равнина (Новачене, Търговище, Силистра).

Вследствие падналите значителни валежи в края на второто десетдневие на месеца, в началото на третото десетдневие повишеното съдържание на влага в орния слой ще възпрепятства сезонните почвообработки и изоставащата, след агротехническите срокове, есенна сеитба. Третото десетдневие на ноември е подходящо за есенно засаждане на овошки.