МеДи+Р ООД подкрепя Общонационалния земеделски протест!

С Вас сме, български фермери!