Инес ЗЛАТАНОВА

Искало ли ви се е да можете да работите в приятелската компания на любимеца си и да имате възможността да го оставяте да прекарва времето извън вкъщи с вас? Понякога това се налага с оглед за неговото здраве и благополучие, особено ако няма кой да ви помага в грижите. Има начини да комбинирате и работата и грижите за любимеца си, без да трябва да се отказвате от някое от двете. Удачен вариант е да започнете да работите от вкъщи, ако имате тази възможност.

Ако не, пред вас остава изборът да говорите с мениджърския екип на фирмата, за която работите. Много компании по света предприемат политика за домашни любимци, но у нас тази практика не е набрала популярност, затова ако случаят ви е такъв, ще трябва да разпитате за възможностите и условията за водене на любимеца на работа. Изследванията показват, че работните места, подходящи за домашни любимци, водят до по-щастливи и продуктивни служители, които остават в компаниите си по-дълго. В светлината на тези проучвания все повече и повече компании възприемат политики към домашните любимци, вариращи от отворен достъп до определени дни за посещение и придружаване на работа.

Политиката за любимци на работните места предлага предимства на служители и работодатели, като според проучването придружаваните от любимци служители се чувстват по-ангажирани към работата, съобщават за положителни работни отношения с ръководители и колеги, по-рядко пропускат работни дни, по-вероятно е да се задържат в компанията и да я препоръчват като работно място. Свободата на работното място и подкрепата на колеги и началници в присъствието на любимеца е от съществено значение за имиджа на работодателите и се отразява положително на работната атмосфера.

Приятелски настроени към любимците са най-вече компании фокусирани върху тях, като производители на храна, играчки, медикаменти за животни, ветеринарни клиники и грууминг салони (макар, че в последните присъствието може да е опасно заради контакта с други животни). Несвързани с животинска дейност компании също могат да възприемат политиката за допускане на любимци до работното място, правейки отношението към тях приоритет и дори свързвайки работата си с тях, например създаване на продукти и съдържание с такава насоченост, като застраховки, кампании, продукти и консултантски услуги, свързани с животни.

Ако на работното ви място не се допуска присъствието на любимци може да се опитате да изтъкнете предимствата им пред ръководството и да предложите помощта си в изготвянето на насоки за политика на работа с любимци. Това включва вземане на мерки по всички параграфи, които притесняват колегите и началниците във връзка с любимци на работното място – разсейване, възпрепятстване на работния процес, шум, косми за почистване и т.н. Повечето приятелски настроени към любимци компании изискват документи за ваксинации и преминато обучение, с което гарантират здравето и безопасността на екипа и работното място.

Може да се изисква да седят на специално обособени места или вързани с каишка, под постоянен надзор на собственика си, като в същото време той трябва да изпълнява същите по вид и количество задължения, които са му отредени. Клаузите включват дисциплинарни действия срещу нарушаващи работната атмосфера любимци, например при три забележки да следва изгонване за деня или при системно лаене, правене на бели – постоянна забрана за допускане на работното място. Забраната за хапане и физическо притесняване на работниците също е стриктна политика. Ръководството може да пожелае да проучи персонала, за да види дали мнозинството иска подходящо за домашни любимци работно място, преди да започне нови политики. Ако работите за компания, която приема домашни любимци, важно е да сте отговорни, учтиви и уважителни към колегите си, особено към тези, които може да не оценяват домашните любимци в офиса. Ако те станат неудобство за другите, ръководството може да реши да премахне програмата.

Не всеки любимец обаче е подходящ за работа – ако кучето лае например, не го водете в офиса, за да не пречи на работата на екипа. Не позволявайте на вашия домашен любимец да си играе с играчки със звънчета или пищялки. Използвайте огради за домашни любимци, за да държите домашния си любимец в офиса и не го оставяйте да напуска обособеното място и погледа ви. Освен, ако вашата компания няма политика за свободно движение на домашни любимци, дръжте домашния си любимец на каишка или в кошница, когато се движите из офиса. Извеждайте кучето си на достатъчно почивки, за да предотвратите инциденти. Ако се случат злополуки, почистете ги незабавно или предупредете персонала за дезинфекция по подходящ начин.

И накрая, помислете за индивидуалния темперамент на вашия домашен любимец. От самосебе си трябва да се разбира, че мястото на реактивните и емоционални любимци не е на работа. А и някои домашни любимци не се радват да бъдат в офис среда, макар и близо до вас. Ако вашият домашен любимец е уплашен, нервен или затворен на работа, или ако е превъзбуден, може би е най-добре да го оставите у дома.

Не оставяйте любимците сами в кабинета ви, ако не е обезопасен
Не оставяйте любимците сами в кабинета ви, ако не е обезопасен
Трябва да следите любимецът да не нарушава личното пространство на работещите
Трябва да следите любимецът да не нарушава личното пространство на работещите
Опитайте работа от вкъщи, преди да стигнете до ходене на работа с любимец
Опитайте работа от вкъщи, преди да стигнете до ходене на работа с любимец
Ако работата ви е на открито няма да имате проблеми
Ако работата ви е на открито няма да имате проблеми