Само пет представители на пчеларски съюзи дойдоха на срещата днес в Министерството на земеделието и храните, което покани за разговор всички изявили готовност за стачни дейности. Останалите отказаха да дойдат, без да ги изреди. Напомняме, че стачна готовност изразиха от БАК и НОКА.

„Това нас ни озадачава, тъй като една от претенциите е, че няма комуникация с министерството“, посочи пред медии министър Кирил Вътев. Абсолютно всички, които са заявили това твърдение, са взели участие в консултативни съвети по мляко, месо, подове и зеленчуци, поземлени отношения. И никой не е бил пренебрегнат, увери министърът. Но според тях консултативните съвети не са признак на добро внимание, а отделни срещи по подотрасли. „Ние сме заявили от ден първи, че работим по агрохранителна верига. Не мога да намеря един човек в тази държава, който да каже какъв е броят на асоциациите“, каза Вътев.

Според него фактът, че няма закон, който да регламентира дейността на асоциациите, е причина за хаоса и за невъзможността за обединение на сектора, за което всички претендират. Никъде го няма по света - законът за юридически лица с нестопанска цел у нас позволява трима душа да регистрират асоциация, допълни Вътев. И отново напомни сегашния модел на работа: изслушваме всеки, казва проблем, предлага решение и посочва пример, който работи някъде.

Работата само с организации не е довело до резултат, според Вътев и затова пазарът ни е доминиран от внос. Една от асоциациите даже им забранява работа по агрохранителната верига и да се върнем към стария модел.

Голяма част от стопаните се сърдят на преработвателите, защото не познават агрохранителната верига, смята Кирил Вътев. Непознаването създава антагонизъм и сме се нагледали на всякакви неприятни сцени и твърдения.

Факт, че днес са поканени всички, които заявяват стачна готовност поради липса на внимание, искахме да ги изслушаме и заедно пред вас да обясним решенията, не дойдоха. Защо – можем да гадаем. Вероятно претенциите им не са икономически, а имат друга характеристика, заключи той.

Каква е позицията на България за

забраната на внос на украинско зърно?

Всичко, което беше в правомощията на МЗХ, беше изчерпано, заявено и отстоявано. Но сериозни претенции заявиха и преработватели на слънчоглед, съобщи министър Вътев. Стопанската година е абсолютно тежка за всички земеделски производители, наясно са експертите в агроведомството. Вносът от Украйна може да задълбочи проблема, защото оттам влизат стоки с по-ниски цени.

Кого да защитим – нашата задача е да работим за българските потребители, без българските производители това не може да стане, категоричен е Вътев.

„Всички сме наясно, че един годишен цикъл, някои стоки изискват и по-дълъг период, но ние заварихме много изостанали наредби, с 6 месеца, проблеми с ваксините има и в момента, поради обжалване на обществена поръчка… Поради спецификата на всички видове производства, нито може да съкратим цикли на едногодишно растение, нито ембрионален период.

Според нас от всички наши усилия от 3 месеца насам първи резултат може да се появи най-рано през 2025 г. Има нужда не само от нови критерии и нова стратегия, а и от сериозни законодателни промени“, смята министърът.

В момента е внесено разглеждане на позицията на България относно забраната за внос, каквото се произнесе Народното събрание, такава ще е позицията ни.

Днес за заседанието на Комисията по икономическа политика и иновации към НС ще обсъждат темата. 

Изплащането на помощта

за пропадналите площи

По закон пропадналите площи се изпащат година след календарната година. Средствата са осигурени, трябва да мине решение на Държавен фонд „Земеделие“, поради отсъствието на членове на управителния съвет се наложи отлагане със седмица на заседанието им.

Що се касае до украинската помощ – останалите 63 млн. лева от 150 млн. лв. тя също е разписана от Министерство на финансите, има постановление на Министерски съвет, изпратено за нотификация в Брюксел, което отнема 2 седмици технологично време. „Тези процеси се движат по процедури, ние не можем нито да укорим, нито забавим, те са запознати с тези процедури и казват „веднага!““, напомни Вътев.

МФ уверява, че изплащането ще се случи през 4-тото тримесечие. „Вчера бяхме на разговори за бюджет 2024, има вероятност и до края на септември да се случи“, съобщи министърът.

Кой мед е български?

Пчеларите нямат по-различни проблеми, при тях браншовите организации са колкото пчелите и това не води до добри резултати, смята Вътев. И те имат проблеми с аргохранителнатата верига, където има дълъг път до пазара. Имат проблем с контрола и с вноса на китайски и украински мед, имат проблеми с отравяне от рапица, и тук има много работа за вършене и законови промени, които да вменят на пчеларите и задължения, и права. Те се нуждаят от маркетинг и търговия, за да може да бъдат конкурентни на крайния пазар.

Радослав Ночев, пчелар от съюзите, заявили протестна готовност: Посрещаме диалог от страна на министерството. Разбираме проблемите, вчера имаше консултативен съвет по меда. Радвам се, че се установи, че има разминаване относно вносния мед, който се представя за български. Това е проблем на цялото селското стопанство – чуждият етикет получава етикет България, така и бананите скоро ще станат български.