За да опазите плодовете, трябва да третирате редовно дръвчетата

Струпясването е най-проблемната болест за ябълката, а и за крушата. Малко са сортовете, които са толерантни и почти не се заразяват. Като цяло обаче повечето от ябълките, които се отглеждат в любителските градини, са чувствителни на болестта.

Симптомите са:

 •  От долната страна на листата са образуват петна, които са с неправилна форма, зеленикави на цвят. По-късно симптоми се наблюдават и по горната страна на листата.
 •  При сортове с по-плътни листа петната са гладки и сиви, прошарени от по-тъмни и светли пръстени.
 •  Заразата може да се наблюдава и покрай главните жилки на петурата, където се образуват неправилни петносвания.
 •  При масово нападение листата пожълтяват, прегарят и окапват преждевременно.
 •  Симптоми се наблюдават по дръжките на листата и по чашечните и венечни листа на цвета.
 •  Плодовете са най-чувствителни от формирането им до фаза големина на орех. По младия завръз петната са едри, кръгли, с кадифен налеп. По-късно стават корковидни, напукват се, а плодът се деформира.
 •  По оформените плодове петната са неправилно закръглени, като в средата има тъмен налеп, а отстрани сив венец.
 •  Силно нападнатите ябълки се деформират, напукват и окапват по-рано.
 •  Когато заразата се прояви по-късно през вегетацията и плодовете са оформени, то преди узряването им се образуват много малки петна, които се забелязват трудно, но по време на съхранението се разрастват в големи струпеи.

Болестта

Струпясването се причинява от гъба. Развитието на заразата се благоприятства от подходяща влага и температура. Най-добри условия за провокиране на наличната зараза са хладното и дъждовно време.

Болестта се среща по-често и при по-гъсто засадени ябълкови дръвчета, непроветриви места, небалансирано торене – при внасяне на повече азот, неспазване на моментите за борба и некачествено третиране.

Добри практики

 •  Засаждане на сортове, които са толерантни на струпясвянето, като Прима, Сърпрайз, Макури, Приам, Флорина и др.
 •  Отглеждане на дръвчетата при висока агротехника - напояване, подхранване и борба с вредителите.
 •  Необходимо е да се проведат няколко третирания:
 •  предцъфтежно;
 •  1-2 следцъфтежни след опадане на венечните листа през 10-14 дни.
 •  в критичните фази от поява на първите листа (фаза миши уши) до фаза наедряване на плода до големината на орех и при благоприятни условия няколко пръскания през 8-10 дни.

Разрешени продукти за растителна защита са: делан 700 ВДГ - 50 г/дка, делан ПРО - 250 мл/дка, децибел макс ВГ - 30 г/дка, дифкор 250 ЕК - 15 мл/дка, куимера ВГ – 20 г/дка, луна кеър ВГ – 300 г/дка, пасуърд 25 ВГ – 50 г/дка, полирам ДФ – 0,2%, силит 544 СК – 125 мл/дка, скаб 80 ВГ - 300 мл/дка, скор 250 ЕК – 15-20 мл/дка, сугоби ВГ – 20 г/дка, тиовит джет 80 ВГ – 600 г/дка, фабан – 120 мл/дка, флинт макс 75 ВГ – 0,02%, фолпан 80 ВДГ – 0,15%, фонтелис СК – 75 мл/дка, хелиосуфр С – 150-500 мл/дка, хорус 50 ВГ – 30-50 г/дка, шардиф 25ЕК – 20 мл/дка и др.

Важно! Тъй като може да се наложат доста пръскания, препоръчително е фунгицидите да се редуват, за да не се получи резистентност.