Защо да отглеждате птици?

Провокирани от идеята да дишат свеж въздух и да приемат екологична храна, все повече хора се завръщат към опростения и близък до природата начин на живот, далеч от града. Така възниква и възможността да произвеждат сами храната си, като си осигуряват чисти здравословни продукти. Като в това число попадат не само земеделските култури.

Налице е сериозен ръст в птицевъдството и производството на яйца. Държавата също взима участие в подпомагането на птицевъдите, като прилага схема за държавна помощ за хуманно отношение към птиците. На пазра се предлагат все повече улесняващи стопаните продукти,  а някои от тях и автоматизират процеса на отглеждането на птици.

На фона на изброеното решението за отглеждане на птици в малки стопанства и частни птицеферми изглежда доста изгодна инвестиция. Така или иначе, имайки предвид, че 60% от общия разход при отглеждане на птици е изхранването, оптимизирането на разходите в тази насока е основна задача на стопанина, така че да се извлече максимална възвръщаемост от вложените труд и инвестиция.

Поилки и хранилки

Опитните стопани са наясно, че пилетата създават бъркотия по време на хранене. Стъпват в хранилките и поилките и така разпиляват храната и водата. Така, освен излишен разход на храна и вода, се създават и неблагоприятни хигиенни условия за птиците.

Производителите на специализирано оборудване за поене и изхранване на птици са разработили продукти с дизайн и функционалност, съобразявайки се с тези ключови проблеми.  Например за изхранването през първите две седмици след въвеждането на новите пиленца в птицефермата се налага да се използват ниски хранилки и поилки. Това позволява на малките пиленца да имат достъп до храната и водата по-лесно.

Поетапно, заедно с израстването на пилетата е желателно да се подменят техните хранилки и поилки.

При крехките новоизлюпени пиленца се залага на изработка от екологични биопродукти, получени от растителни суровини. Съществуват също поилки и хранилки, изработени от безопасна пластмаса, без токсичен остатък. Залагайки на здравината на уреди за поене и хранене, производителите са предвидили и UV устойчиви материали, гарантиращи по-дългосрочното им използване. Така тези продукти могат да се използват навън при отглеждането на свободно живеещи птици. А както се знае, слънцето и въздухът са жизненоважен фактор не само за самите животни, но и за качеството на яйцата, които дават.

 С нарастване на възраста към пособията за хранене се добавят предпазни решетки и разпределители с цел да се минимизира разпиляването на храната. А при поилките се залага на нипелни системи, от които птиците сами получават необходимото им количество вода. Съществуват и разновидности с допълнителни елементи, като крачета или дръжки за окачване, за да разположите съдовете далеч от земята. По този начин се избягва запрашаване и замърсяване, като от друга страна се оптимизира разходът на суровините и се осигуряват необходимите санитарно-хигиенни условия.

Голямо облекчение за птицевъдите са автоматизираните уреди за поене и хранене. Посредством технологични способи те дават възможност да изхранвате птиците дори без ваше присъствие за определено време. Съществуват различни по капацитет, габарити и начин за монтаж автоматични поилки и хранилки, които може да разгледате на сайта фирма Аква Билдинг сървиз ЕООД -  aquabuilding.com

Вид храна

За да се подсигури доброто здраве и оптималното развитие на птиците, е от особено значение да се подбира правилно храната, която ще се използва. Например голямо значение има размерът на частиците в храната съобразно възрастта им.

Съществуват два основни вида храна спрямо нейната форма: раздробена фуражна маса и гранулираната или зърнена храна. Раздробената маса представлява ситно смлени хранителни частици и е лесна за консумация от по-малки и по-млади пилета. Когато те станат по-големи, след около две седмици, специалистите препоръчват да преминете на гранулирана или зърнена храна. Предимството на гранулирана храна е, че дори да падне извън хранилката птиците спокойно могат да я вземат от земята. Също така гранулите представляват смес от частици с различни хранителни свойства. По този начин се гарантира балансираното хранене на птиците.

Съхранението на храната

Правилното съхранение на храната също е от голямо значение за отглеждане на здрави птици и помага за постигане на добри резултати с по-ниски разходи.

Храната трябва да се приема свежа, затова не трябва да се задържа дълго. Препоръчително е да се купува количество, достатъчно за не повече от месец. С течение на времето храната губи своята хранителна стойност. Тя е най-ефективна през първите три месеца, когато е свежа и всички хранителни вещества са запазени.

Експертите съветват да се обърне особено внимание на борбата с вредителите. Ако допуснете плъхове до храната, това може да се отрази на цялатата птицеферма - загубите ще са значителни. На разположение са специални хранилки, които се отварят, когато птиците са до тях, с цел предпазване от гризачи.

Не е правилно храна да се съхранява на земята. Това трябва да става върху подпора или палет, за да е сигурно, че е поддържана суха.

Желателно е да не се използват химически продукти за предпазване от вредители, за да се елиминира рискът от попадане на отровата в храната. Вместо това се предлагат механични или соларни средства за защита от гризачи.