Буферните ивици дават по-широк избор и по-голяма отговорност. Чертаят се по самата граница на парцела

Доброто плащане по Екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура ще подтикне много от стопаните да очертават елементи от екологичната инфраструктура в своите парцели. Дали обаче знаят как? Защото от срещата на биостопани с експертите от дирекции „Идентификация на земеделските парцели“ и „Директни плащания“ към МЗм, си направихме извода, че годината ще е учебна – не само за стопаните как да работят със СЕУ, а и за самата администрация, която още има какво да усъвършенства.

На няколко пъти експертите споменаха стопаните да заявяват само такива елементи по екосхемата, в които са сигурни.

Във всеки случай, ако се установи, че сте заявили нещо, което не е допустимо или нещо в повече, което може да доведе до намаление на плащането, тази информация ще излезе при вас като предупреждение. С него вие може да се съобразине, а може и да не го направите. Ако не се съобразите, заявлението продължава да се обработва и би могло да доведе до намаление на плащанията, каза Аделина Стоянова. А по-късно колегата ѝ Георги Праматаров уточни, че хорага в екипа му са започнали обработка на екологичната инфраструктура преди година, т.е. преди да са ясни окончателните елементи и техните дефиниции.

„Ако сте убедени, заявявайте го, вие най-добре познавате имотите си. Ще има нужда да подсказвате първата година“, допълни той.

По думите му каквото и да заявите, ще подлежи на корекции през календарната година и ще бъде използвано за оторизация на плащания. Ако системата вижда 5 единични дървета, но сте сигурни, че имате 7, а ние не ги виждаме, може да заявите 7-те, но задължително ще трябва да се провери извън референтен слой.

Екосхемата за ландшафтните елементи е продължение на изпълнение на 5-те процента непроизводствени площи НТП, които добавяха към СЕПП зелени плащания. Сега обаче ландшафтните елементи са част от ДЗЕС 8, както и отделна екосхема, а и са малко повече на брой. Освен редица дървета, полска горичка, синор и буферна ивица има и единични дървета, тераси, буферни ивици между обработваема земя, реки и други, както и полезащитни пояси и влажни зони, последните две от които не могат да бъдат прилагани т.г., заради дерогация.

Елементите се делят на два типа:

1, които са на терен и подлежат на опазване и не могат да бъдат унищожавани (редица дървета, полска горичка, тераси, синор единични дървета); те са структурирани в системата за идентификация на земеделските парцели като цифрови данни, т.е. слой, който може да бъде видян и дешифриран чрез снимки.

2, са трите вида буферни ивици - покрай гори, реки и между култури, храсти, път или друг терен. Те са по желание, като от вас зависи къде ще ги поддържате и дали ще ги заявите.

И още нещо ново: в предходния програмен период имаше възможност, ако парцелът е в съседство с елементи от НТП, да се заявяват по СЕПП. Сега елементът трябва или да бъде вътре в парцела, или да повтаря границата на парцела. Ако е по-далеч, не може да го заявите.

Като за първа година това изискване значително пречи, защото в повечето землища правните основания се правят в допустим слой по старому. Така че или няма да могат да бъдат заявени т.г., или за да бъдат заявени, трябва да се прехвърли правното основание, само че тогава има риск от надхвърляне на правните основания на ниво стопанство, за което следват и проверки.

Стопаните трябва да знаят, че ландшафтният елемент трябва да влиза в правното основание по кадастър. Но също така, ако не отговаря по изглед и метраж на това, което е, по-добре не заявявайте само и само, за да кандидатствате, съветват от агроминистерството. Дори и да имате правно основание за част неземеделска земя поради несъответствие с кадастъра, или ако кадастрален имот е бил в реални граници, но никой не го е обработвал - няма как да е бил извън слой и сега да влезе в ландшафтните елементи.

Ако в парцела ви попада даден природен елемент, няма съответните характеристики за екосхемата, тогава в той ще се брои за ДЗЕС 8.

За разлика от базовото плащане, което се дава за целия парцел, екосхемата за ландшафтните елементи се дава за съответната площ на самия елемент.

Най-сигурният и добър вариант за стопаните, които нямат гореспоменатите елементи в парцелите си, е да заявят екосхемата за буферни екологични ивици. Но трябва да ги поддържат и окосяват. Голям плюс е, че се чертае по самата граница на парцела, т.е. не увеличават площта. Което е още по-сигурно за земеделските стопани, на които им търсят добив от декар по други схеми и мерки. Може да го начертаят покрай гора или покрай река, или до съседа, тогава обаче трябва да го дебнат или да се уговорят да не го изоре.