Високата влажност продължава да е предпоставка за редица гъбни болести

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия отново ще се определят от неустойчиво време, с чести валежи, които ще поддържат добро нивото на влагозапасите в 50 и 100-см почвен слой. В по-голямата част от страната, с изключение на места в източните райони (Чирпан, Долни Чифлик, Карнобат), почвените влагозапаси при есенните посеви са над 80% от ППВ (Пределна полска влагоемност). Развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове при средноденонощни температури близки до климатичните норми за третото десетдневие на май. При зимните житни култури в полските райони ще протича формиране и наливане на зърното. В края на май при ечемика, на отделни места в южните райони, ще се наблюдава и начало на млечна зрелост. При слънчогледа и царевицата ще протича листообразуване.

При лозата ще преобладава фаза поява на съцветие. Тази фенофаза е критична за заразяване с мана (Plasmopara viticala) и оидиум (Uncinula necator). Прогнозираните чести валежи ще поддържат подходящи условията за развитие на гъбни болести - ръжди, септориоза и фузариоза по пшеницата, мани по зеленчуковите култури и лозата, късно кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши.

В края на май по зазряващите плодове на средноранните сортове череши повреди нанася черешовата муха. За редуциране щетите от този опасен вредител се препоръчва в началото на фаза узряване, при първа възможност, след спиране на валежите, да се извърши третиране с инсектициди с кратък карантинен срок.

Повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве на много места в полските райони ще възпрепятства сезонните почвообработки и борбата с конкурентната плевелна растителност.