Със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев регистрацията на тютюнопроизводителите се удължава до 28 април 2023 г.

Припомняме, че всички производители на тютюн за реколта 2023 г. следва да се впишат в регистъра.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на зам.-министър Тодор Джиков.