В средата на първото десетдневие минимални температури до минус 2-3°С може да са критични за цветовете и младите завързи на  овошките

През първото десетдневие на април агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с чести валежи, които ще подобряват почвените влагозапаси и условията за развитие на есенните посеви и засетите пролетни култури.

Падналите валежи през последните дни от март повишиха влагозапасите в горния почвен слой. В началото на пролетния вегетационен период, вследствие безснежната зима и поднормените валежи през февруари, почвените влагозапаси в 50сm и 100сm слой при зимните житни бяха незадоволителни за сезона, особено в част от източните и южните райони, където нивото на влагозапасите беше под 65% от ППВ (пределна полска влагоемност).

През първата половина от април развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове, при температури близки до климатичните норми. В средата на първото десетдневие се прогнозира краткотрайно, съществено, понижение на температурите и отрицателни минимални стойности, до минус 2-3°С, които при по-продължително задържане ще бъдат критични за цветовете и младите завръзи на овошките.

През първото десетдневие при пшеницата ще протичат фазите братене, преход към вретенене и фаза вретенене при посевите в Дунавската равнина и в южните райони.

Съществено подобрение на топлинните условия и ускоряване на вегетацията при земеделските култури се прогнозира през втората половина на април.

Очакваните валежи в края на второто и началото на третото десетдневие ще поддържат добро нивото на влагозапасите в 50 сm слой - от важно значение за пшеницата и ечемика, при които ще протича масово фаза вретенене и преход към изкласяване – фази, през които изискванията на зимните житни култури към влагата в почвата рязко се повишават. В края на април при част от най-рано вретенилите посевите в Дунавската равнина ще се наблюдава фаза изкласяване (агростанция Новачене, Силистра).

През междуфазния период вретенене - изкласяване посевите с пшеница трябва редовно да се обследват за появата и вредната дейност на някои неприятели: обикновената житна пиявица, пшеничният трипс, житната дървеница и при плътност на вредителите над прага на икономическа вредност е необходимо да се извърши своевременно третиране.

В полските райони в началото на третото десетдневие температурата на почвата в 10сm слой ще достига подходящи стойностите за сеитбата на царевица за зърно, а към края на месеца – и за топлолюбивите пролетни култури (памук, фасул, фъстъци, дини, пъпеши и др.).

Честите валежи през април ще създават благоприятни условия за развитие на гъбни болести по овошките (ранното кафяво гниене, сачмянка , струпясване и др.). По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в средата на второто и през повечето дни от третото десетдневие на април.