От 23 до 31 март 2023 г. животновъдите и пчеларите могат да подават заявления за обезщетения по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“. Утвърденият от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) бюджет за целевата подкрепа е в размер на 80 000 лв.

Документи за подпомагане се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие. Средствата ще бъдат изплатени до 21 април 2023 г.

Финансовата подкрепа по помощта се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, горски пожари, възникнали по естествен път. Ставките за едно загинало животно, съгласно указанията, са:

- пчелни семейства - 129.63 лв.

- пчелни кошери - 131.75 лв.

- коне - 1 120 лв.

- крави - порода черно-шарено говедо - 1 413.50 лв.

- крави - порода симентал - 1 542 лв.

- крави – кръстоска - 1 157 лв.

- крави - порода искърско говедо - 1 028 лв.

- телета на 5 месеца - порода искърско говедо - 329.60 лв.

- овце-майки над 12 месеца - 178.75 лв.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, при които са установени загинали животни и пчелни семейства, включени в Регистър на МЗм, създаден въз основа на констативните протоколи на областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ). Издадените констативни протоколи са за настъпило природно бедствие-наводнение в обл. Пловдив, общ. Карлово и бурен ураганен вятър в обл. Бургас, вследствие на което са загинали селскостопански животни и пчелни семейства през 2022 г.

За компенсации по схемата могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. Стопаните не трябва да имат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” и към държавния бюджет.

Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на сайта на ДФЗ.