България регистрира най-голям спад в броя на отглежданите свине и говеда за последните два месеца на миналата година в сравнение с другите страни от ЕС. У нас спадът е от 26 процента при свинете и 5 процента при говедата, показват данните на Евростат.

Европейският съюз разполага със значителна популация от добитък: през периода ноември/декември 2022 г. в страните членки са се отглеждали 134 милиона свине (-5 процента в сравнение със същия период на 2021 г.), 75 милиона говеда (-1 процент), 59 милиона овце (-2 процента) и 11 милиона кози (-3 процента). Това показват най-новите временни данни на европейската статистическа агенция Евростат за популацията от добитък в ЕС.

През ноември/декември 2022 г. Германия и Дания са отчели спад в своите популации от свине, еквивалентен на над половината от общото намаление на популациите в ЕС. Намалението в Германия се равнява на 33 на сто от общото намаление в ЕС, като се изчислява на 2,4 милиона глави по-малко в сравнение с 2021 г., или спад с 10 процента. Намалението на популацията на свине в Дания се равнява на 22 на сто от общото намаление в ЕС, или 1,6 милиона глави по-малко спрямо същия период на 2021 г., представлявайки дял от 12 процента. България и Малта (-26 процента за всяка) имат най-голям относителен спад при популацията на свине.

Спадовете са част от обща тенденция. Всички членки на ЕС, в които са се отглеждали повече от три милиона прасета, са отчели намаление, с две изключения: Италия (+330 хиляди глави, +4 процента в сравнение с 2021 г.) и Швеция (+50 хиляди глави, +3 процента).

През ноември/декември 2022 г. Франция и Италия съобщиха за намаляване на популациите си на говеда, което се равнява на над две трети от общия спад в ЕС. Спадът на Франция се равнява на 40 на сто от общото намаление на ЕС (-340 хиляди глави, -2 процента в сравнение с 2021 г.). Спадът в Италия е еквивалентен на 27 на сто от общото намаление в ЕС (-230 хиляди глави, -4 процента). България отбелязва най-голям относителен спад на популацията на говеда през декември 2022 г. спрямо същия месец година по-рано (-5 процента).

Намаляването на популацията от овце в Испания е еквивалентно на 57 на сто от общото намаление в ЕС (-630 хиляди глави, -4 процента в сравнение с 2021 г.), докато намалението във Франция представлява 36 на сто от общото намаление в ЕС (-400 хиляди глави, -6 процента). По отношение на популацията от кози, намалението в Испания е еквивалентно на 33 на сто от общото намаление в ЕС (-130 хиляди глави, -5 процента). Спадът в Гърция се равнява на 23 на сто от общото намаление в ЕС (-80 хиляди глави, -3 процента).

През последното десетилетие популацията на добитъка е намаляла при всички видове животни. Популацията от кози бележи най-рязък спад през този период (-9 процентни пункта през 2022 г. спрямо 2012 г.). До 2020 г. популацията на свинете беше изключение от тази тенденция, оттогава обаче е настигнала останалите видове животни, отбелязвайки забележителен спад през всяка от последните две години.