Градинарите, които са в райони, подходящи за отглеждане на ранни картофи, трябва да подготвят посевния материал, т.е. клубените да преминат през яровизация.

Това става чрез рътенето на картофите, които се поставят при определени условия – температура, влажност на въздуха и светлина. Чрез контролирането им се стимулира образуването на кълнове, преди картофите да са засадени в почвата.

Изисквания:

  • За ранно производство се използват само здрави картофи, без видими признаци на болести.
  • Избират се по-големи клубени, които имат повече хранителни вещества, способни да изхранят добре развито растение, което да образува повече бройки картофи.

Ориентировъчни срокове:

  • От началото на януари за най-топлите и южни райони на страната.
  • Масово в края на януари.
  • В по-северните и планински местности - в началото на февруари.

Условия:

В зависимост от условията рътенето може да продължи от един до два месеца.

  • Картофите се рътят в помещение с температура от 12 до 18 градуса. Това може да стане и вкъщи. Стаята може да не се отоплява, но да не е много студена.
  • Влажността на въздуха трябва да е около 80%. Важно е редовно да се проветрява, за да се осигури свеж въздух.
  • След като кълновете се покажат те трябва да се преместят в светло помещение. Процесът може да протече на естествена или изкуствена светлина. Ако е изкуствена, то осветлението става чрез луминесцентни лампи, за да се осигури светлина в продължение на 8-10 часа.

При тези условия след месец-два се получават прораснали картофи. Препоръчително е те да са дебели и дълги около 3-4 см. Ако са тънки и по-дълги, има опасност да се оронят по време на пренасянето и засаждането.

Предимството на рътените картофи е, че са готови за изваждане много по-рано. Това е заради кълнилите вече клубени, които след засаждането поникват много бързо. Много важно е обаче засаждането да се извърши в затоплена почва.