Мулчирането е подходящо и за т. нар. южни култури, които са по-чувствителни на студове

Фиданките, които сте засадите сега, както и младите дръвчета, се нуждаят от добра защита през зимните месеци. Най-силно чувствителни са корените им, които са разположени в по-плитките почвени слоеве.

Много лесно се осигурява защита на корените чрез мулчиране на почвената повърхност, което се извършва в околостъблената чаша на дръвчетата.

За мулчиране може да се използва слама, сено, царевичак, растителни остатъци от слънчоглед или други едногодишни растения, папрат, дребни парчета и кора от горски видове, оборски тор, компост, торф.