Добрата агрономия е добра за климата. Темата не бива да се поляризира в крайности. Ние можем да създадем решения, и то трайни, на климатичната криза с помощта на земеделие, лесовъдство и консервация. Това са думите на зам.-министъра на земеделието на САЩ, Робърт Бони, анонсирайки програмата „Climate smart commodities“ (Климатично умни стоки). С нея до края на годината ще бъдат финансирани проекти, насочени към иновации и технологии за постигане на климатично неутрално земеделие, за над 3,5 млрд. долара публични средства. С големи надежди Бони определя програмата като „модел за климатична политика в земеделието“, но първо трябва да се докаже, че работи.

Неотдавна се проведе онлайн среща между европейски журналисти и Американското министерство на земеделието, в която участва и "Български фермер". Нашият въпрос към Робърт Бони бе какъв е делът на частните средства в програмата и, какво американците биха посъветвали европейската агрообщност на прага на нов програмен период на селскостопанската политика.

„Изисквахме от кандидатите – групи на фермери, да дойдат единствено с проект, не изискваме да вложат средства, но много от тях го направиха“, посочи зам.-министърът. И то с близо 50% в първоначално заявените по програмата 2,8 милиарда долара, т.е. 1,4 милиарда отгоре е частното финансиране. Интересът е голям - всички проекти са на стойност над 20 милиарда долара, като до няколко години правителството би могло да финансира и тях.

С първите 70 избрани проекта е предвидено да се постигнат 500 метрични тона намаляване на въглеродните емисии от земеделието. „Университети, малки организации на собственици на земя и други исторически свързани със земеделието общности са включени в програмата. Нашите очаквания са, че ще има значителни части инвестиции, включително по финансираните от нас проекти. Но също така ще създадем пазари, които ще задвижат частните инвестиции в нови технологии и иновации, които да намалят отпечатъка на земеделието и да открият лесно решение как да се изчислява отделянето на газове от стопанствата“, поясни Бони. И акцентира върху важността на предварителните анализи на пазарите, продуктивността и технологиите, тъй като селското стопанство е много разнообразно. А днес то е изправено пред две предизвикателства – да увеличи ефективността си, за да изхрани 11 милиарда души на планетата, но да намали емисиите. Добрата новина за земеделието е, че има много практики, които го постигат, даде надежди Робърт Бони. Според него фермерите и собствениците на гори са най-добрите стопани на земята. Затова САЩ им дава възможност да вземат най-добрите решения за дейността си през дългосрочни програми като тази.

Джейсън Хефмайстър, съветник по търговските и чуждестранни въпроси в USDA, определи като изкусителен въпрос молбата ни за съвет към европейските земеделци и агрополитици. "Стремим се да упражняваме модел на земеделието, който е пазарно ориентиран, иновативен, устойчив и печеливш. Имаме някои добри идеи, които тестваме. Така че, най-важният съвет към Европа е да бъде възприемчива, да следи нашите изследвания, и последно – да партнира с нас. Намирането на отговор на климатичните предизвикателства изисква от земеделците да използват най-добре подготвената от тях почва, да произвеждат най-качествените продукти. Има чудесни фермери в Европа и в САЩ, и те имат нужда да си вършат работата", каза той.