Лилия АЛЕКСАНДРОВА

Земеделски производители в Бенелюкс поискаха един европейски сертификат за качество и устойчиво производство. Така ще отпадне необходимостта от употребата на сертификатите за качество на различни етапи от производството до търговията.

„Като търговска организация имаме пълен пакет от сертификати, от GlobalGAP до Skal и PlanetProof на ниво производител, както и IFS, QS и европейски етикети за биопроизводство като търговска организация. Това ни позволява да предоставим на всички наши европейски клиенти уверенията, които те очакват по отношение на качеството и устойчивостта на нашите храни," казва Бернд Феенстра от Xenia Europe - търговски кооператив, обединяващ над 70 производители в страните от Бенелюкс. Едно от последните постижения на организацията е третата по ред успешно премината проверка на агенцията QS Agency.

„Ние сертифицираме нашата продукция, когато има ясна добавена стойност за продажбите ни или когато клиентите изискват сертификати за качество. При това предпочитаме сертификатите за търговия пред тези за производство, защото ефектът на повишаване на себестойността за производителите е по-ограничен при търговски сертификати. Но в идеалния случай бихме искали да работим с единен европейски сертификат за качество и устойчивост на храните," допълва Бернд Феенстра.

Сертификатите са важни за пазара в Германия

Всички производители на Xenia имат най-малкото сертификата GlobalGAP. Също така са сертифицирани по някой от стандартите GRASP, PlanetProof, EU Bio или Demeter. Регистрацията на производителите в German Qualität und Sicherheit (QS) може да се извърши относително лесно въз основа на валиден сертификат GlobalGAP, но изисква също прецизиране на стопанските дейности. Регистрацията на производителите за QS се осъществява чрез така наречения Bündler или координатор.

„Избрахме да използваме AgriDesk, Рене върши тази работа от 15 години и това личи от безпроблемната обработка на документите. В резултат на това комуникацията с него протича гладко,“ обяснява Феенстра. Рене Ромбоутс от AgriDesk España допълва: „Забелязвам стабилен ръст в приходите на холандските търговци с пресни продукти, които получават сертификат QS, чрез продажба на едро или чрез посредник. Всички техни доставчици/производители трябва да бъдат регистрирани в QS, за да извършват тези дейности. Търговецът може да избере да стане координатор, но това означава допълнителни административни проблеми и разходи, докато за производителят има интерес да не се ангажира с конкретен търговец за сертифициране, а с независима компания като моята, AgriDesk."

Потребителите харчат все по-малко за биопродукти

Качеството и произходът на храната стават все по-важни за потребителите в Европейския съюз, които трябва да избират за какво да похарчат ограничените си средства. В условията на инфлация продажбите се свиха за първи път от десетилетие и през второто тримесечие на 2022 г. отбелязаха спад с 2,1% спрямо същия период на 2021 г., според анализ на маркетинговата агенция Nielsen. Налага се потребителите да преразгледат своите приоритети и да купуват по-достъпни храни, дори и с по-ниско качество. По-голямата част от органичните храни (77 %) се купуват от потребителско ядро (17 %), но тези така наречени „тежки купувачи” също започват да ограничават количествата биопродукти, които купуват.

Въпреки това според анализаторите тенденцията за търсене на биохрани е устойчива и в бъдеще ще бъде подкрепена от дългоочакваните субсидии за природосъобразно земеделие. Това се очаква да продължи да насърчава фермерите да поддържат или преминат към устойчиво земеделие.

Снимки:
24-1 Потребителите ограничават разходите за биопродукти в кризата, но тенденцията е за ръст в продажбите им