Петнадесет хиляди риби, от които 12 000 бял амур и 3 000 толстолоб, бяха пуснати в язовир Панчарево. Целта на зарибяването с растителноядни видове е почистване на чашата на язовира от наноси и намаляване на биомасата.

Инициативата е на кмета на района - Николай Гюров, подкрепена от Министерството на земеделието.

 Ако ефектът е положителен догодина се планира продължение на мярката, каза заместник-министър Валентин Чамбов. Средствата от около 15 хил. лв. са осигурени от държавното Югозападно горско предприятие в Благоевград.  Чамбов информира, че се обсъжда забрана за любителския риболов в Панчарево за 1 година

Според представители на гребните спортни клубове методът е ефикасен, пример за което е огледално чистата гребна база в Пловдив. Мнението обаче не се споделя от Сдружение за развитие на Панчарево и Кокаляне. По думите на Галина Бел зарибяването би трябвало да бъде втора мярка, а първата - държавата да отпусне средства и да реализират подаден от сдружението проект за почистването на наносите, който залежава две години по службите. 

Според паспорта на язовира в него трябва да има 6 450 000 куб. м, а при направено преди 2 години подробно изследване на дъното на езерото по точки през метър са установени 5,4 млн. куб. м вода, т.е. 1 млн. куб.м са заместени от наноси и биомаса.Гребният канал в язовир Панчарево е място, където са се провеждали международни състезания по водни спортове. Сега тук тренират младите надежди на българските гребни спортове. В момента тази дейност е силно затруднена поради натрупаните наноси и замърсяването на язовира.

През 2020 г. МЗХ проведе обществената поръчка за "Изработване на работен проект за почистване чашката на язовир „Панчарево" от наносни отложения" на стойност 184 000 лв., резултат от усилията на Сдружението за развитие на Панчарево и Кокаляне и администрацията на СО - район "Панчарево", казва тя.

Избраният изпълнител "АкваПро Инженеринг" ЕООД представи проекта на 19 октомври 2020 г. на възложителя. През февруари 2021 г. в МЗХ се състоя заседание на технико-икономическия съвет към министъра на земеделието, на който бе обсъден проектът и бе взето решение да се подкрепи.
Според проекта стойността на дейностите по почистване на язовира възлиза на около 12, 33 млн. лв. по цени от 2021 г.