До края на месеца ще бъдат подписани първите договори по подмярка 4.1

През октомври ще бъдат отворени два нови приема по Програмата за развитие на селските райони - за създаване на стопанства от млади фермери и за инвестиции в неземеделски дейности. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Георги Тахов в интервю за в. "Български фермер". Особено аткрактивна е мярката за младите фермери, по която индивидуалната субсидия е левовата равностойност на 25 000 евро.

Това е сериозна ликвидна сума за един млад фермер, която ще му помогне в тези трудни времена, коментира Тахов. Той уточни, че до края на годината са планирани плащания за земеделските стопани, аграрния бизнес, общините и селските райони от близо 2 млрд. лв. Според Тахов това е рекордно голяма сума, която ще се плати за реално едва 30-40 работни дни до Нова година. Основните плащания ще бъдат по двата европейски агрофонда, има и национални средства от 560 млн. лв., както и планирани 100 млн. лв. за отстъпката от акциза за газьола за земеделски нужди.

До края на октомври ще бъдат подписани и първите договори по подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства, обяви Тахов. Заради кризите обаче вече доста земеделци са станали по-предпазливи при започване на ново бизнес начинание.

Стопаните, които не са получили парите си при голямото плащане от 340 млн. лв. по извънредната помощ заради войната в Украйна на 28 септември ще могат да видят средствата по сметките си веднага след приключване на административните проверки и проверките на място. За тях е нужно събиране на допълнителна информация, за да се гарантира истинността на заявеното. Тахов увери, че забавянето няма да е повече от 10-ина дни. Ще се вземе решение и дали преводите да стават индивидуално веднага след приключване на конкретната проверка или ще се изчака за блоково плащане.

Интервю с директора на фонд "Земеделие" Георги Тахов четете в новия брой на в. "Български фермер" от 3-9 октомври