Следете за намножаване на полската полевка

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През октомври агрометеорологичните условия ще бъдат динамични, с температури близки до климатичните норми и валежи, които ще са над нормите за месеца.

През първите дни от месеца се прогнозират високи за сезона температури и условия за формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури, както и повишаване съдържанието на захари в плодовете на есенните сортове овошки и късните винени сортове грозде.

След наднормените температури, се прогнозира краткотрайно застудяване и нормализиране на топлинните условия през втората половина от първото десетдневие.

През първото десетдневие се очакват валежи, които допълнително ще възпрепятстват сезонните агротехнически дейности. По-добри условия за предсеитбените обработки и сеитбата на есенниците се очакват през първата половина от второто и през повечето дни от третото десетдневие.

Сушата и последвалите значителни, на места интензивни, валежи в края на лятото и началото на есента бяха причина да се пропуснат оптималните срокове, през септември, за сеитба на зимната рапица. Значителна част от предвидените площи ще бъдат засети през октомври, след агротехническите срокове. Поради тези обективни причини не се изключва вероятността късно засетите посеви с рапица да не успеят да формират розетка (7-8листа) през есенната си вегетация – фазата, в която растенията успешно зимуват.

През октомври са оптималните срокове за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е агротехническият срок за сеитба на пшеницата в Северна България, от 15 до 25-и - в Южна България, а в края на месеца – в районите по Черноморското крайбрежие.

През месеца началните фази от вегетацията на засетите есенници ще протичат с умерени темпове, при наличие на добри влагозапаси в горните почвени слоеве.

В края на октомври при пшеницата, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите поникване и трети лист. При най-рано засетите, в края на септември и началото на октомври, посеви ще се наблюдава и начало на братене. При рапицата ще преобладава листообразуване.

Прогнозираните близки до нормата топлинни условия през месеца са предпоставка за увеличаване на популацията на полската полевка – един от опасните вредители при есенниците. До края на месеца есенните посеви трябва да се обследват за наличие на вредителя и при численост над прага на икономическа вредност (2 активни колонии на декар) е наложителна своевременна растителнна защита. (отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите).

В края на октомври условията ще позволят някои фитосанитарни дейности при овошките. Нападнатите от струпясване ябълкови и крушови насаждения, след прибиране на реколтата, трябва да се третират с 5%-ен разтвор от карбамид за редуциране на заразата. При костилковите овощни видове, след масовия листопад, се препоръчва пръскане с 2%-ен бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене и къдравост по прасковата.