До 14 октомври е отворена покана на EIT Food за подбор на иновативни проекти, свързани с по-здравословен живот чрез храната, нулеви емисии в хранителната индустрия, прозрачна и устойчива хранителна система, съобщават от Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Настоящата покана е отворена за консорциуми от държави членки на ЕС и асоциирани страни към "Хоризонт Европа", предаде БТА.

Целта е подбор на иновативни проекти, които ще допринесат за пускането на нови продукти на пазара чрез въвеждане на иновативни търговски процеси и постигане на по-здравословен живот чрез храната; нулеви емисии в хранителната индустрия; напълно прозрачна, справедлива и устойчива хранителна система.

Поканата предлага два крайни срока за подаване - 14 октомври т.г. и 13 април 2023 г. Общото финансиране е 20 млн. евро, от които най-малко 5 млн. ще бъдат разпределени за втория краен срок на подаване. Очакваният размер на безвъзмездната помощ от EIT за всяка финансирана дейност е до 600 000 евро за 12 месеца и до 1,2 млн. евро за дейност за максимум 24 месеца.

EIT Food е една от деветте общности за знания и иновации на Европейския институт за иновации и технологии. Партньорите в нея определиха 6 точки като стратегически области на хранителната система, които в момента предлагат най-голям потенциал за възникване на решения - диверсификация на протеини, устойчиво земеделие, таргетирано хранене, устойчива аквакултура, цифрово проследяване и кръгови хранителни системи.

Всички кандидати ще трябва да насочат своето иновационно решение към някоя от тези области.