Доставките на мляко ще намалеят с 0,6% за 2022 г., е прогнозата на анализатори към Европейската комисия

Според последните данни на пазарни експерти на Европейската комисия цените на млечните продукти в ЕС са на рекордни нива. Докато цените на обезмасленото мляко на прах и пълномасленото остават относително стабилни, а цените на суроватката показват известен спад, другите продължават да растат. Това води до

рекордно високи цени на суровото мляко в ЕС

Въпреки това маржовете на фермерите остават ниски поради по-високите разходи за суровини. Сухите и топли метеорологични условия през пролетта и лятото повлияха на качеството на тревата и наличността на други компоненти на съотношението при фуражите, което може да доведе до по-нисък добива на мляко от очакваното през 2022 г.

Това заедно с намаленото млечно стадо (-1%) се комбинира, за да доведе до очакван спад от 0,6% в доставките на мляко в ЕС през 2022 г.

По-ниското качество на тревата и намалената употреба на комбиниран фураж също е вероятно да намалят съдържанието на млечна мазнина и протеини, като по този начин се намалява наличието на твърди млечни вещества за по-нататъшна обработка.

Още през 2021 г. секторът на млякото в Евросъюза претърпява безпрецедентно развитие. Сезонната тенденция, наблюдавана в цените на суровото мляко в ЕС, не се материализира и цените нарастват през цялата година. Въпреки увеличението им

доставките на мляко в ЕС са намалели

с 0,4% за първи път от 2009 г.

Нарастващите разходи забавят растежа на млечния добив (1,2%) и водят до по-силно от очакваното намаление на млечните стада (-1,5%).

В същото време производството на сирене и сметана в ЕС може да продължи да расте и да намали наличието на млечна мазнина за производството на масло и пълномаслено мляко на прах.

Очаква се увеличение на износа на сирене, докато вътрешното потребление на млечни продукти може да нарасне леко през 2022 г. (+0,3%), но само ако се приеме устойчиво възстановяване на продажбите на дребно и хранителните услуги, както и плащане на по-високи цени на производител по веригата към потребителите.

Какви мерки предприема

агробизнесът във Великобритания

Компанията Arla Foods, водещ производител на мляко, прави първото по рода си полугодишно допълнително плащане на фермерите, защото резултатите за полугодието са повлияни от инфлационния натиск. В съответствие с новата си политика за задържане, кооперативът ще плаща допълнителни 0,85 паунда/кг на всички свои фермери-млекопроизводители в цяла Европа.

Първата половина на 2022 г. е доминирана от инфлационен натиск във всички области на веригата за доставки. Нетните приходи за Arla Foods UK за този период са 1,4 млрд. eвро (1,15 млрд. британски лири), или

ръст от 8,3% спрямо същия период на 2021 г.

Скокът се дължи на повишенията на цените в отделите за търговия на дребно и хранителни услуги на Arla, нужни на фермерите за защита от предизвикателствата на разходите във фермата. В резултат на това Arla успява да увеличи предплатената цена на млякото с над 30% за своите фермери. Тъй като разходите за производство се покачват, инфлацията във фермите води до увеличение на общите разходи с около 51% в Обединеното кралство от началото на 2021 г., като цените на фуражите са повишени с около 73%.

През първата половина на 2022 г. разходите на Arla Foods се увеличават значително по цялата верига на доставки за комунални услуги, опаковане и транспорт както на общо ниво на компанията, така и в Обединеното кралство.

„Ние сме изправени пред извънредни времена в производството на храни, тъй като както нашите фермери, така и компанията, са изправени пред високи нива на излагане на инфлационен натиск и нарастване на разходите по цялата верига на доставки“, казва Аш Амирахмади, управляващ директор на Arla Foods UK. И допълва: „Сега виждаме въздействието на тези нарастващи разходи в намалените количества мляко. Това представлява значително предизвикателство при балансирането на цената, която потребителите плащат, с необходимостта да гарантираме, че

нашите фермери получават достатъчно

заплащане, за да продължат да

произвеждат мляко

и да защитят сигурността на доставките”, обяви управляващият директор на Arla Foods UK. И допълва: “Тъй като потребителите се опитват да управляват бюджетите на домакинствата, ние правим всичко възможно да поемем колкото можем повече от разходите, за да се гарантира, че млечните продукти остават достъпен източник на храна. Въпреки това безпрецедентната нестабилност и повишаването на разходите, които наблюдаваме както на ниво ферма, така и на бизнес ниво, нашите клиенти също са решили да увеличат своите възможности за цени на дребно.“

Крайният резултат досега - общият стратегически растеж на марковите приходи в Обединеното кралство пада с 6,3% през първата половина на 2022 г., тъй като навиците за пазаруване на потребителите се променят и стабилизират след две години на значителен растеж, движен от потреблението вкъщи по време на Covid. Arla отбелязва спад от 4,5% спрямо същия период на миналата година, но има и компании като марката Starbucks, която продължава да показва силно представяне с ръст от над 19%, воден от нарастващото потребление у дома и извън него.

Отчита се нарастване

на потреблението на масло,

което достига своя връх по време на блокирането от Covid. Други компании – например Lurpak отбелязва спад от 15,4% през първата половина на 2022 г., тъй като употребата се връща към нивата отпреди пандемията, но остава лидер в категорията, тъй като маслото продължава да бъде ключов основен продукт във всеки дом.

В категорията кисело мляко

марката Arla Protein отбелязва ръст от 58,4%,

водена от потребителското търсене на протеинови продукти, силната комбинация от формати на предлагане и способността на марката да се докосне до по-млада демографска аудитория.

Бизнесът с хранителни услуги на Arla продължава да се възстановява от въздействието на Covid и блокирането с ръст от 21,6%, тъй като хората се връщат към храненето извън дома.

Изгледите за месните продукти в ЕС са

неблагоприятни – спад на говеждото месо

от 0,5% през 2022,

въпреки високите цени, главно поради структурна корекция в сектора на говеждото. Износът трябва да се увеличи към съществуващите пазари с висока стойност, но е ограничен от рекордно високите вътрешни цени. Вносът нараства поради доставките от Бразилия.

Нарастващата загриженост за околната среда, намалените перспективи за износ, устойчиво високите разходи за суровини и африканската чума по свинете (АЧС) трябва да надделеят над стимулирането на високите цени на свинското месо и да доведат до намалено производство. ЕС снабдява Китай за две години на острата криза с AЧС, но сега Обединеното кралство отново е основната дестинация за износ на ЕС.

Производството на домашни птици

в ЕС трябва да се стабилизира през 2022 г.

Цената на бройлерите в Еврозоната е достатъчно висока, за да компенсира високите разходи за суровини и продължаващото разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците, наред с други фактори. Търговията с Обединеното кралство се връща към нивата преди оттеглянето, но ЕС губи някои експортни пазари. Очаква се вносът да се възстанови частично до нивата от 2016-1019 г., въпреки че прекъсването на търговските потоци с Украйна е причина за известна несигурност.

В категорията кисело мляко марката Arla Protein във Великобритания отбелязва ръст от 58,4%, водена от потребителското търсене на протеинови продукти, силната комбинация от формати на предлагане и способността на марката да се докосне до по-млада аудитория.
В категорията кисело мляко марката Arla Protein във Великобритания отбелязва ръст от 58,4%, водена от потребителското търсене на протеинови продукти, силната комбинация от формати на предлагане и способността на марката да се докосне до по-млада аудитория.
В Евросъюза се очаква спад на производството на говеждо месо с 0,5% през 2022 г.
В Евросъюза се очаква спад на производството на говеждо месо с 0,5% през 2022 г.