• Препоръчително е напояването да се извърша сутрин рано или вечер късно. По това време от деня водата попива много добре в почвата, а не се изпарява вследствие високите дневни температури.
  • Да не се полива със силна струя вода. Добре е да става с помощта на лейка или маркуч.
  • Не е желателно да се полива със студена вода, каквато е от кладенците. Извадена от голяма дълбочина тази вода е направо ледена. При поливането с нея растенията изпадат в голям стрес, тъй като тя отведнъж охлажда средата, а корените на растенията изпадат в шок и не могат да я поемат.

Ако има възможност да се полива с дъждовна вода, която се събира в големи съдове.