Следете за появата им, за да опазите реколтата

Листни въшки

Срещат се множество видове, които вредят по различните зеленчукови култури. Неприятелите имат ограничено развитие в условията на високи температури и ниска атмосферна влажност. Когато през пролетта или в началото на лятото е имало повече валежи, както през тази година, въшките са развили огромни колонии. Ако те не са контролирани ефективно, това означава, че има сериозно присъствие на неприятеля в градината.

Въшките не бива да се подценяват, защото те са преносители и на вирусни болести, които не могат да се лекуват. Затова ограничаването им е задължително.

Трипси

С повишаване на температурите през лятото се увеличава и плътността на неприятеля. Трипсите смучат сок от листата, вегетационния връх и пъпките.
Както въшките и те се преносители на нелечими зарази, затова контролът им е от голямо значение.

Оранжерийна белокрилка

Изключително опасен неприятел, който много трудно се контролира.

Първоначално по листата се забелязват светли петънца, които постепенно се сливат. При силно нападение плодовете нарастват неравномерно, а също и узряват неравномерно.

Много важно за ефективен контрол на вредителя е да се редуват инсектициди с различни активни вещества, тъй като той придобива много бързо резистентност.

Паяжинообразуващи акари

Топлото време през лятото спомага за бързото намножаване на акарите.

Ненасекомните неприятели смучат сок от долната страна на листата. На местата на повредите тъканите избледняват и са оплетени с паяжинни нишки. При силно нападение листата изсъхват, а растенията изостават в растежа си и дават некачествени плодове.

Доматен миниращ молец

Вредният стадии е гъсеницата, която се храни с всички надземни части на растенията. Тя се вгризва в младите връхчета и пъпките, като нагризва сърцевината им. Вследствие на повредата растенията се деформират.
Възрастните гъсеници навлизат и в плодовете. По нападнатите домати се наблюдават рани с екскременти около входовете им.

Много е важно при използването на инсектициди те да са съобразени със стадия на развитие на неприятеля. Най-ефективна е борбата, когато е насочена срещу ранните стадии на развитие на ларвите.

Памукова нощенка

Гъсениците нападат основно генеративните органи на растенията.

  • По плодовете на доматите те нагризват отвори с различна големина и дълбочина.
  • По плодовете на пипера те изгризват отвор, през който навлизат във вътрешността, където се хранят със семената.

Зелеви бълхи

При изхранването си неприятелят предпочита младите и нежни листа. Повреди се наблюдават и при по-старите листа.

Зелеви пеперуди

  • Младите гъсеници нагризват долния епидермис и паренхимната тъкан, без да засягат горния епидермис.
  • Възрастните гъсеници изгризват големи участъци от листата. При силно нападение те може да унищожат почти цялата листна петура, като оставят незасегнати само дебелите жилки.

Зелева нощенка

Гъсениците от второ поколение дълбаят ходове в главите на зелките, като ги изпълват с екскременти. Нападнатото зеле става негодно за консумация.

Зелев молец

Първоначално гъсениците минират листата, а по-късно изгризват долния епидермис и паренхима, без да засягат горния епидермис. При масово нападение вредителят унищожава по-голяма част от листната петура и листата изсъхват.

Минираща муха по праза

Ларвите правят ходове в стъблата на праза. Обвивните му листа се разцепват в мястото на повредата, като по-късно през пукнатините навлизат патогени.

Ларвите продължават развитието си в стъблото – там какавидират и презимуват.

Колорадски бръмбар

Възрастните и ларвите на неприятеля се хранят с листната маса на картофите. При силно нападение те могат напълно да скелетират растенията, като останат само стъблата и по-дебелите дръжки.

Картофен молец

Вредителят напада основно клубените. Ларвите изгризват ходове в тях, като ги изпълват с екскременти, огризки и паяжини. На мястото на повредата обвивката на клубена засъхва и хлътва.

Повредените картофи са негодни за консумация.

Белокрилки
Белокрилки
Повреди от доматен молец
Повреди от доматен молец
Бяла зелева пеперуда
Бяла зелева пеперуда
Листни въшки
Листни въшки