Брашнеста мана по ябълка

Симптомите на болестта се проявяват като ръждиви нишки по плодовете. Те могат да обхванат по-малки или по-големи участъци от повърхността. Заразата прониква в тъканите на различна дълбочина.

Патогенът се развива при широк диапазон на температура и влажност. Над 33 градуса развитието му се стопира.

Късно кафяво гниене

По плодовете първоначално се развиват меки и воднисти петна, които впоследствие покафеняват и образуват концентрични кръгове, които се покриват с жълто-бели или пепеливосиви туфи от спорите на гъбата. Когато влажността на въздуха е ниска, плодовете се сбръчкват и мумуфицират.