На 24 юни екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно постави сателитен предавател на млад къдроглав пеликан от гнездовата колония на вида в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Това е първото пеликанче с предавател, което е излюпено и отгледано в българска колония на вида, съобщиха от дружеството.

Предавателят тежи 33 грама и e размери 55×56×32 мм. Поставен е на специален участък от крилото на птицата, където да не създава неудобство. Маркираните птици много бързо привикват с предавателите и могат да осъществяват ежедневните си дейности безпроблемно.

Веднага след манипулацията къдроглавият пеликан е освободен в езерото Сребърна, поради липсата на водно ниво в ЗМ „Калимок-Бръшлен“. Към момента птицата се придържа основно в Сребърна и в Кълърашкото езеро в Румъния, където се храни, заедно с други пеликани.

Поставянето на предаватели на къдроглав пеликан се извършва за първи път в България и е голям напредък в изследването на този рядък вид. Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия ще се разбере повече за екологията, придвижванията и заплахите на вида, което ще помогне да се планират и предприемат бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване.

Маркираният с предавател млад женски къдроглав пеликан се казва Кали и е кръстен на ЗМ „Калимок-Бръшлен“, където през 2021 г. се сформира нова гнездова колония върху наколната дървена платформа, изградена там. Кали е едно от тридесетте млади пеликанчета, които бяха успешно отгледани през настоящия сезон.

БДЗП изказва благодарност на доброволеца Димо Шехларски и на „Сдружение за развитие на туризма в Тутракан и региона“.

На 24 юни екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно постави сателитен предавател на млад къдроглав пеликан от гнездовата колония на вида в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Снимка: БДЗП
На 24 юни екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно постави сателитен предавател на млад къдроглав пеликан от гнездовата колония на вида в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Снимка: БДЗП
Движението на Кали              Снимка: БДЗП
Движението на Кали Снимка: БДЗП