Превалявания в началото на седмицата ще попречат на растителнозащитните пръскания

През последната седмица от юни развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове, при температури около и над климатичните норми. Падналите наднормени валежи през второто десетдневие от месеца увеличиха почвените влагозапаси и подобриха условията за протичане на вегетационните процеси при пролетните култури.

През новата седмица при слънчогледа в Дунавската равнина (агростанции Кнежа, Новачене, Николаево, Силистра, Търговище) и в районите от Южна България (Ямбол, Сливен, Любимец, Хасково, Пловдив) ще се наблюдава образуване на съцветия. При царевицата, в зависимост от сеитбените дати и ранозрелостта на хибридите, ще протича листообразуване и изметляване. В полските райони от страната ечемикът е във фаза пълна зрялост. При пшеницата ще се наблюдава восъчна и пълна зрялост.

През повечето дни от периода в районите от Западна България условията ще позволяват извършването на сезонните агротехнически дейности, най-важното сред които е жътвата на узрелите посеви с ечемик. В Източна и Централна България прогнозираните превалявания в началото на седмицата ще ограничават възможностите за растителнозащитните пръскания срещу струпясване, късно кафяво гниене и срещу плодовите червеи по овошките; срещу мана, оидиум и срещу гъсениците от второто поколение на шарения гроздов молец по лозата.