Скоро ще започне прибирането на фуражите. А едни от най-опасните вредители, са плъховете - те пренасят над 70 болести, включително смъртоносни.

Наличието на плъхове в личното животновъдно стопанство е опасно, защото гризачите могат да заразят домашните животни, а също така продукцията и хората. Плъховете предават на хората опасни инфекциозни болести: коремен тиф, бубонна чума.

Вредните гризачи са носителии на лептоспироза - опасна бактериална инфекция, която се разпространява чрез урината им при попадането й в питейната вода и в хранителни продукти.

Плъховете са опасни и поради факта, че могат да предизвикат пожар, прегризвайки ел. кабели.

И още:

0 могат да проникнат през отвор, голям 1,25 кв. см;

0 да се катерят по хоризонтални и вертикални проводници;

0 да скачат от пода нагоре на височина до 2 м;

0 да падат от височина 15 м (пети етаж) без сериозни наранявания;

0 да преплуват водни прегради, широки до 800 м;

0 да прегризат меден кабел с диаметър до 17 мм;

0 да живеят 6 денонощия без вода и храна.

Затова, ако откриете плъхове или следи от тях в бараки и кошари, веднага разхвърлете отровни примамки за гризачи, разрешени за употреба