За да се гарантира опазване на сливите от вредители, в този период се налага дръвчетата да се третират срещу кафяво гниене и ръжда от болестите, а от неприятелите срещу сливов плодов червей и обикновена сливова щитоносна въшка.

0 Срещу кафявото гниене се използват фунгицидите: дифкор 250 ЕК – 20 мл/дка, каптан 80 ВГ – 150-180 г/дка, хорус 50 ВГ - 45-50 г/дка и други.

0 Срещу ръждата е разрешен сигнум – 45 г/дка, който е подходящ и за контрол на кафявото гниене.

0 Разрешени инсектициди срещу сливовия плодов червей са: афъръм опти – 250 г/дка, децис 100 ЕК – 7.5-17.5 мл/дка, карповирусин – 100 мл/дка и много други.

0 Срещу обикновена сливова щитоносна въшка може да се използват продукти, разрешени срещу калифорнийската и другите видове щитоностни въшки.