Болести

През юни ябълките и крушите продължават да се третират срещу струпясване, тъй като болестта е изключително опасна. За да се ограничи разпространението й, необходимо е пръсканията да се извършват редовно, както и почти през цялата вегетация на дръвчетата. Практика е пръскането срещу струпясването да се съвместява с това, насочено срещу брашнестата мана.

В зависимост от климатичните условия за периода, както и според вида на фунгицида, и срещу двете гъбни болести е необходимо да се направят две или три третирания.

0 За борба със струпясването се използват следните фунгициди: банджо – 70-100 мл/дка, делан про – 250 мл/дка, дифензор 25 ЕК – 20 мл/дка, дифкор 250 ЕК – 15 мл/дка, ембрелия – 150 мл/дка, каптан 80 ВГ – 150-180 г/дка, кумулус – 750 г/дка, скор 250 ЕК – 15-20 мл/дка, хорус 50 ВГ - 30-50 г/дка и много други.

0 За борба с брашнестата мана подходящи продукти са: белис 80 г/дка, еминент 125 МЕ 19-24 мл/дка, ембрелия – 150 мл/дка, кумулус – 600-900 г/дка, систан екозом ЕВ – 60-185 мл/дка и други.

При сортовете, които са чувствителни и на струпясване, и на брашнеста мана, може да се прилагат препарати, които са одобрени за борба и срещу двете болести.

Неприятели

През юли мерките срещу неприятелите по ябълката са насочени срещу ябълков плодов червей, калифорнийска щитоносна въшка, листни въшки. Третиранията могат да се комбинират с тези, които се извършват срещу болестите.

0 Срещу ябълковия плодов червей се използват: афикар 100 ЕК 30 мл/дка, афъръм 095 СГ – 300 г/дка, делегат 250 ВГ – 30 г/дка, децис 100 ЕК – 7.5-12.5 мл/дка, имидан 50 ВГ 150 г/дка, карповирусин – 100 мл/дка, шерпа 100 ЕК – 30 мл/дка, суми алфа 5 ЕК – 0.02% и много други.

Част от инсектицидите са подходящи и срещу миниращите мухи.

0 За борба с калифорнийската щитоносна въшка се третира с: браи - 28-50 мл/дка, клоузър 120 СК – 40 мл/дка, метеор – 90 мл/дка, харпун – 30 мл/дка и други.

0 Обикновено през юни се повишава плътността на червения овощен акар. При нужда трябва да се извърши третиране. Подходящи продукти са: белпройл-А – 0.375-1.5 л/дка, вертимек 018 ЕК – 100 мл/дка и други.

0 Срещу обикновената крушова листна бълха се третира с: бермектин – 50-100 мл/дка, валмек – 60-96 мл/дка, делегат 250 ВГ – 30 г/дка, децис 100 ЕК – 12.5 мл/дка, суми алфа 5 ЕК – 0.03% и други.

Дюлевите дръвчета се третират срещу кафяво гниене и плодови червеи.
Дюлевите дръвчета се третират срещу кафяво гниене и плодови червеи.