Неустойчивото време ще ограничи възможностите за растителнозащитни пръскания

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Прогнозират се повсеместни валежи със стопанско значение и подобрение на почвените влагозапаси в дълбочина. През миналата седмица в много райони от Западна и Източна България бяха регистрирани валежи от порядъка на 50-60 л/кв.м, които значително подобриха почвеното овлажнение в петдесетсантиметровия слой.

През седмецата вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат при температури около климатичните норми. При пшеницата ще се наблюдава млечна зрялост. При ечемика ще протичат преход от млечна към восъчна зрялост, а на отделни места в югоизточните райони - и восъчна зрялост. При слънчогледа ще се наблюдава образуване на съцветия, при царевицата – листообразуване. При лозата ще протичат цъфтеж и формиране на зърната.

Честите валежи ще повишават риска от зараза и разпространение на гъбни болести – кафяво гниене по костилковите овощни видове, струпясване по семковите, мани по зеленчуковите култури и лозата. Неустойчивото време ще ограничава възможностите за растителнозащитни пръскания. Прогнозираните на места интензивни валежи и градушки отново ще застрашават земеделските култури от повреди – полягане на посевите с пшеница и ечемик, механични повреди по трайните насаждения и влошаване качеството на зреещата реколта от череши.