Определиха окончателното плащане по СЕПП. Ставката е 193,44 лв. на хектар

Тя е определена със заповед на министъра на земеделието Иван Иванов след направените проверки на подадените заявления на стопани вече е определен окончателният размер на подпомагането по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2021 г. Разликата с първоначалното индикативно плащане, което бе направено през декември 2021 г, е в размер на малко на 2 лв на хектар.

Доплащанията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2021 трябва да приключат до края на юни, сочи индикативният график на ДФ „Земеделие“.

В края на декември 2021 г бяха преведени по сметките на стопаните 642 793 899 лв. на 54 067 фермера, а индикативната ставка по схемата бе размер на 191,53 лв./ха.

Общата заявена площ по СЕПП за Кампания 2021 е в размер на 3 842 276.24 ха и разполагаем бюджет от 735 899 087 лева.

Плащанията по СЕПП за Кампания 2021 се доближават като размер до тези, направени за Кампания 2019, когато ставката бе определена на 191.45 лв./ха. Година по-късно за Кампания 2020 ставката бе увеличена до 210.17 лв./ха.