Размерът й трябва да отговаря на дневния обем изхранван фураж и на броя на изхранваното поголовие.

0 Трябва да може лесно да се почиства.

0 Ако хранилката не е метална, трябва да изключите риска от това заекът да започне да я гризе.

0 Хранилката трябва да може здраво да се закрепва към пода или на стена, в противен случай зайците лесно ще я обръщат.

0 Не трябва да има никакви остри ъгли, за да не се наранят животните.

0 Ако обемът е по-голям, много е вероятно зайците да влизат в нея, да тъпчат и да изхвърлят фураж и цапат с него клетката.