Да се създаде законодателна и административна рамка у нас, която да позволи развитието на насекомовъдния сектор у нас. Това е общата цел на седем фирми, учредили новата Асоциация на производителите и преработватвлите на насекоми в България - АППНБ. Втората обща цел, за която се обединяват, е за обществено приемане и разбиране за екологичните, икономическите и социалните ползи да развиваме този сектор у нас.

Съпредседатели на новото обединение са Кремена Дервенкова и Анатоли Ценов.

Визията на асоциацията е да превърне България в лидер в производството на продукти от насекоми в региона на Централна и Източна Европа, заяви Кремена Дервенкова по време на представянето на асоциацията в БТА. На ниво ЕС има приети и действащи регулации, които позволяват употребата на насекоми за храна на аквакултури и някои животни, но нито една не се прилага у нас, допълни тя.

В същото време това е една от най-бързо развиващите се в момента индустрии, пряко отговаряща на целите на ЕС за постигане на кръгова икономика и безотпадно производството. България има шанса да развие конкурентен сектор сега не само защото търсенето тепърва ще нараства. Все още в ЕС няма субсидии за това производство, които да правят западното производство по-конкурентно, както е при други отрасли. Освен това, нито една наша съседка на Балканите не е положила основите, все още, разбрахме от думите на Анатоли Ценов.