"Конкурентоспособността на сектора зависи от иновационните процеси в селското стопанство, от необходимостта да се премине към съвременни начини на производство, което може да се постигне чрез подпомагане на отрасъла както по линия на европейските фондове, така и с национални средства. Така ще изпълним целта си България да се превърне в страна с модерно и развито земеделие, която предоставя възможности на земеделските стопани не само да затвърждават позициите си, но и да навлизат на нови пазари". С тези думи министърът на земеделието д-р Иван Иванов откри специализираното изложение за земеделие „БАТА АГРО 2022”. Той подчерта, че форумът е доказателство за това, че агросекторът има потенциал да бъде на световно ниво.

Аграрният министър подчерта, че за Министерството на земеделието основен приоритет е развитието на сектора. "Правим всичко възможно в настоящата трудна обстановка да подпомагаме българските земеделски производители. Родното ни земеделие е с дългогодишни традиции и съм уверен, че заедно и с общи усилия те ще се запазят и за бъдещите поколения", каза той.

По думите му българските земеделски стопани имат възможност да ползват съвременни методи и техника при отглеждането и производството на продукцията си - за периода 2019-2021 г. в страната ни са регистрирани 3227 нови колесни трактора и 492 нови зърнокомбайна.

Министър Иванов обясни, че мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е това, от което се нуждае земеделският стопанин, желаещ да модернизира производството си. По думите му финансовата помощ от минимум 50% от размера на разходите, за които се кандидатства, е мотивът, който прави мярката толкова привлекателна за иначе така необходимите инвестиции, в това число земеделска техника.

"По мярката са сключени 1647 договора с общ размер на договорената субсидия 371 598 337 евро (726 772 лева), като размерът на изплатените средства е 295 358 880 евро (577 671 758 лева). Общият брой на постъпили проектни предложения е 8803. За 2022 г. са изплатени до момента 5 202 821 евро (10 175 834 лв.), каза той.

Министърът на земеделието допълни, че от одобрените проекти 1367 включват инвестиции за селскостопанска техника. Той заяви, че по 1110 проекта със селскостопанска техника е изплатена субсидия в размер на 518 657 956 лв., с общ размер на одобрените разходи за техника в размер на 892 357 413 лв.

"Необходимо е постепенно и плавно подновяване на селскостопанския технологичен парк с нови, по-модерни, по-надеждни и по-качествени енергетични машини (трактори и зърнокомбайни), което ще спомогне българското земеделие да стане не само по-модерно и по-сигурно, но и по-високопроизводително и доходоносно", каза д-р Иванов.

БАТА АГРО 2022  е най-големият форум в България за представяне на земеделска техника, продукти и услуги за селското стопанство.

Тази година в изложението участват над 160 фирми на повече от 34 000 кв. м. нетна изложбена площ.

Министерството на земеделието участва на форума със свой щанд. На него ще се представят експерти от дирекциите „Растениевъдство“, „Директни плащания“ и „Развитие на селските райони“. Това ще даде възможност за пряка комуникация между специалистите от министерството и земеделците. Ще могат да отговорят на актуални въпроси на представителите на бранша по отношение директните плащания, възможностите и мерките за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони и сектор „Растениевъдство“.