Директива насърчава отглеждането на индустриалния сорт

Европейският съюз поставя ясни сигнали накъде страните членки да развиват своята индустрия - към устойчиви и продуктивни производствени практики. За да отглеждат и произвеждат суровини и продукти от индустриален коноп например, който е по-евтиният, екологичният, доказалият се по-добър вариант на много петролни и други алтернативи, държавите членки трябва да съобразят националното си законодателство с директива. А тя не само че позволява, но дори изисква от държавите да отглеждат този сорт коноп. Много страни се възползваха от това, за да създадат и възстановят успешни разнообразни бизнеси – за нуждите на строителството, медицината, козметиката, хранително-вкусовата промишленост и други.

В България обаче не само, че законът не ни позволява да се преработва растението, но дори то вече не е така търсено от съседни страни, тъй като можем да го изнасяме единствено цяло. Причината е пределно ясна – оптимизиране на логистиката, обяснява Александър Червенков - производител и преработвател на конопено масло. Неговият бизнес стартира у нас, но вече е базиран в Румъния, а от миналата година има и собствени площи с коноп там. „Доскоро пазарът позволяваше да работим неефективно и да внасяме цели растения, но вече излиза в пъти по-скъпо. Колегите от Хърватска и Западна Европа дори могат да внесат само тази част, която е нужна за производството“, сравнява условията за бизнес той.

Още за индустриалния коноп четете в новия брой на в. "Български фермер" от 16 до 22 май