За безпроблемното отбиване на прасетата е много важно да им осигурите достатъчно питейна вода.

Защото около 49% от наскоро отбитите прасета не пият вода през първите 24 часа след отделянето от майка им. Причина за това може да е стресът от преместването им в друго помещение.

Ако прасетата са обезводнени, е малко вероятно да преминат към суха храна. Затова трябва да им бъде осигурена достатъчно чиста вода за пиене.

Важно! В продължение на 5-7 дни след отбиването прасетата трябва да получават с питейната вода електролити.