Кои са най-често допусканите грешки

Ако бременната крава не наддава, а започва да слебее, причините са няколко и всичките са резултат от неправилни грижи на стопанина:

Случва се когато:

* Лошо хранене, некачествено сено или недостатъчно количество комбинирани фуражи.

* Недостиг на витамини и микроелементи в дневната дажба.

* Стопаните й не я пресушават навреме, т.е. продължават да я доят почти до самото отелване.

* Кравата върви дълго до пасището.

* Оборът й е много студен през зимата.

Различни заболявания, причинени от нерационално хранене на кравата и проявата на извратен апетит, състоящ се в

* близане на стените;

* изяждане на различни отпадъци по земята, на постелята и др.;

* травматичен ретикулит (при поглъщане на чуждо тяло от животното);

* травматичен перикардит (забиване на чуждо тяло в перикадната торба);

* хроничен ендометрит (особено при първотелките).
Непременно трябва да

спрете да доите заплодената крава

50-60 дни преди отелването й.

Това трябва да се направи, като много внимателно се наблюдава състоянието на вимето й, за да бъдат избегнати възпаления и опасни маститни проблеми.

Пресушаването трябва да се направи постепенно: отначало се преминава към двукратно доене, след това - еднократно. Следва доене през ден, после - през два. Около седмица след началото на пресушаването кравата трябва да дава не повече от 0,5 л мляко. Това е показател, че вече е пресушена и може да спрете съвсем да я доите.

Успоредно с това за прекратяване на млекообразуването трябва

да се промени съставът на изхранваната дажба

На кравата се дават колкото се може по-малко сочни фуражи и силаж.

Бременността при кравите е около 240-311 дни. Поради тези разлики е важно да се знае датата на заплождане, за да пресушите навреме кравата.

Студеното време носи много проблеми на стопаните. Едрите преживни животни изискват специални грижи, свързани с изхранването, извозването на тора, замръзването на водопроводите и маркучите, с които се пълнят коритата на животните, и т.н.Но има още нещо, свързано с бременността. И то е

кравата трябва да се движи колкото се може повече.

Това е изключително важно за раждането. Мускулният слой на матката представлява един от най-силните „мускули” в тялото - при движение той се тонизира и раждането ще протече леко и без усложнения. Особено през сухостойния период кравите не бива да спират да се движат свободно.
И не на последно място - стопанинът трябва да осигури на бъдещата родилка пълно спокойствие.

При много ниски температури кравите трябва да останат в обора
При много ниски температури кравите трябва да останат в обора