През 2021 г. на световния пазар се наблюдава увеличение на цените на минералните торове. В същото време азотните торове показват най-висока динамика (+250% спрямо 2020 г.).

Според експерти, за да се компенсира увеличението на цената на минералните торове, стопаните трябва да обърнат внимание на прецизното им приложение.

Анализът на почвата струва 50 цента на хектар и носи огромни ползи за фермерите. Например почвата с индекс 4 за фосфор и калий определено няма да има нужда от тях през целия вегетационен период на 2022 г.

Варта, тъй като е много лесно достъпна, също би могла да бъде от голяма полза, ако се прилага на нивите в седмиците преди пролетните култури.

Експертите отбелязват и възможността за отглеждане на култури през 2022 г. с органични торове.