Потребителите са по-склонни да платят по-висока цена за биологични продукти, след като видят обяснение какво е биологично производство. Това е изводът от проучване на базирания в Хага Институт за бъдещето на храните (Future of Food Institute), поръчано от Bionext, нидерландска организация на биологични производители и търговци. Положителното отношение към биологичните продукти в Нидерландия се е увеличило от 52% на 75%.

Проучването показва също така ясна връзка между "познаването" на биологичните продукти и действителното им купуване. Потребителите трябва да разберат добавената стойност на биологичните продукти, за да платят по-високата цена.

Високата цена остава пречка

Проучването показва, че най-силната отрицателна асоциация с биологичните продукти е по-високата им цена. Те често са по-скъпи, включително и защото не се използват химически пестициди и изкуствени торове. Затова биологичният метод е по-трудоемък. Но и поради това, че на животните се предоставя повече пространство. Това увеличава разходите за биологичните земеделски производители.

Изследването показва, че 75 % от анкетираните имат положително отношение към биохраните след това обяснение в сравнение с 52 % от друга група.

Разликата между биологично и небиологично

производство не винаги е ясна

Повече от половината потребители (56%) посочват, че нямат ясна представа за разликата между биологичните и небиологичните продукти. Следователно има много възможности за повишаване на знанията на потребителите.

Информацията, която потребителите получават, също оказва влияние върху тяхното отношение. Най-убедителният аргумент за избор на биологично производство е, че не се използват химически пестициди (43%). На второ място е хуманното отношение към животните (27%), а на трето - липсата на добавяне на изкуствени оцветители, аромати и вкусови добавки (26%), показва проучването.

По-добра комуникация

"Докато не обясним какво означава биологично производство, нищо няма да се промени. Вече го правим, но не достатъчно. Това проучване потвърждава, че ние като сектор трябва по-добре и по-често да съобщаваме какво означава биологично производство. Ще трябва да работим по цялата верига, за да убедим потребителите в добавената стойност на биологичните продукти", казва Михаел Вилде, директор на Bionext.