Секторът продължава да е неразработен печеливш бизнес, и то в световен мащаб, е прогнозата на експерти от Rabobank

Производството и пазарът на продукти от козе мляко са много перспективни и сега е моментът да се включите независимо от проблемите, свързани с пандемията от COVID-19. Според експерти козевъдството е една от най-привлекателните инвестиционни ниши в глобален мащаб.

Прогнозите са, че ще се наблюдава

процес на увеличаване на козевъдните ферми

и нарастване на обемите на производство на млечни продукти съобразно нарастващото население в света, както и поради това, че към активните потребители се присъединяват и азиатските държави.

Днес световното производство на козе мляко се развива в два типа държави – в най-бедните и в най-богатите. Това става ясно при изброяването на най-големите производители на козе мляко: Индия, Судан, Бангладеш, Пакистан и едва след тях - Франция и Холандия. Но тук е важно да се подчертае, че докато в най-бедните страни почти цялото количество козе мляко се произвежда в дребни лични стопанства, в Европа то се преработва в продукти с добавена стойност.

Според експертите като много перспективен се очертава пазарът на детски храни - сухи смеси на козе мляко.

Друго много привлекателно и перспективно направление в сектора е

продажбата на животни

И то не само на породи млечно направление, но и за месо –каквато е породата Боер.

Но ако сте в бизнеса, имайте предвид и рисковете, свързани с пазара на продукти от козе мляко. Основните са въвеждането на различни забрани и санкции, свързани с търговските войни в световен мащаб.

А що се отнася до управлението на козите, ясно е, че е коренно различно от това на кравите.

Козите не са крави,

напомнят специалистите. Козите са бързи. Козите са по-чувствителни - при никакви обстоятелства не трябва да се удрят. С тях трябва да се говори, те трябва да ви обичат, да познават гласа ви.

Освен това козите реагират на най-малките промени и грешки на персонала, което означава, че фермерът трябва да упражнява

много стриктен контрол в козефермата.

Ето защо и препоръките към козевъдите за успешен бизнес са:

* На първо място непременно трябва да ползвате съветите на специалисти, дори да ви се струва, че можете да се справите с всичко, защото това е невъзможно.

* Най-лесно е да се работи семейно. Едва ли ще можете да намерите такива съратници, които да се отнасят към животните така, както вие бихте го правили. Това показва практиката на френските и холандските козевъди.

И тъй като живеем във време на модерно животновъдство

автоматизацията решава проблема
с човешкия фактор и скъпата работна ръка.

* Бъдещето на животновъдството са интелектуалните системи на управление. Козевъдството не е изключение. Затова не отлагайте и

автоматизирайте храненето, доенето и охлаждането на млякото.

Това веднага се отразява на рентабилността:

* намалява броя на фаталните грешки;

* позволява да се избегнат проблемите с дефицита на обучен персонал.

Плюсовете са големи, защото машините не излизат в отпуск, не се уморяват и винаги са в настроение. А анализът на големи масиви данни ще позволи постоянното наблюдение и контрол на чипираните животни.

Електронните чипове вече навлизат и в дребните козевъдни ферми. Те могат "да разпознават" от 100 до 800 кози в стадото и помагат да се идентифицира огромен обем информация за всяко отделно животно.

* И не на последно място е

храненето
в козевъдството, то има дори по-важна роля, отколкото в традиционното млечно животновъдство. Фуражите са болна тема за всеки животновъд, особено към днешна дата. Всеки може да внесе продуктивни животни, но правилното им хранене си е истинско изкуство.

Но не трябва да се забравя, че

отглеждането на козите не е по-евтино от това на кравите

При тях се наблюдават различни системи на изяждане на фуража: козата не яде бавно и наред, козите са по-бързи и съответно преработват храната също по-бързо.

Другите важни сектори на фермата: В идеалния вариант фермерът трябва да осигури задължително три отделни козевъдни сгради: за малките ярета, за подрастващите животни и за възрастните кози. И всяко животно трябва да има свое място за хранене. Да се спазва правилото – 

главата трябва да е леко повдигната нагоре при хранене.

И още:

* Водата трябва да е на воля - от втората седмица от живота на ярето.

* Трябва да се осигурят витамини, минерали, белтъчини.

* Сред подходящите фуражи са: житните, соргото, детелината, люцерната. Но те не трябва да са престояли на полето, тъй като качеството им пада.

* Козите се нуждаят от не по-малко от 40% влакнини в дажбата.

* Специалистите съветват да не се прехранват козите. Четири хранения дневно са достатъчни, тъй като животните се нуждаят от време за преживяне. Цикълът на преживяне е 60-90 секунди, като всяка коза трябва да се наблюдава.

И накрая, да не се забравя, че залог

за ефективно козевъдство е здравото стадо,

свободно всякакви болести. Козите са чувствителни на заболявания, паразити и дори на ваксинации.

Затова главното е стриктната хигиена и при необходимост - ограничаване внасянето на животни от чужди стада. Трябва да се следи за чистотата на въздуха в козефермата и за чистотата на сламата. А ветеринарен лекар трябва да посещава козефермата поне веднъж на 2 месеца.

Козевъдите не трябва да забравят за ваксинациите и това, че козите са много чувствителни - наблюдават се различни реакции. Трябва да се следи за оптималното тегло на козите - те не трябва нито да се прекалено слаби, нито пък затлъстели.

В управлението на стопанството да не се забравя, че

генетиката е основата на успешната козеферма.

Качествен генетичен материал произвеждат в Холандия, Австрия, Унгария и Австралия. Много козевъди са доволни от френската генетика.

Съветите на специалистите:

* Не купувайте евтини животни. Купените животни трябва да се карантинират не по-малко от 15 дни.

* Различават се две козевъдните технологии:

- система, при която се отбират най-добрите животни от женски пол;

- система, при която се отбират най-добрите мъжки животни.

В първия случай козите се отглеждат до 5-годишна възраст (и съответните окозвания), при втората се прилага удължена лактация, след което повече не се осеменяват и се колят след критично падане на млеконадоя.

Изводите: секретът на ефективната козеферма е в добрата генетика, правилната дажба, пълната автоматизация и грамотния мениджмънт. (БФ)