Прогнозираните валежи от дъжд и сняг ще затруднят почвообработките

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През първата седмица на януари агрометеорологичните условия се определяха от наднормени температури, които на места в югозападните райони (Сандански) доведоха до възобновяване на вегетацията при зимните житни култури и люцерната.

През следващия седемдневен период се очаква понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. Прогнозираните средноденонощни стойности ще бъдат под биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при пшеницата и ечемика. През периода есеннните посеви ще запазят състояние на покой. В началото на второто десетдневие на януари при зимните житни култури ще се наблюдават фазите – поникване (Бъзовец, Николаево, Сливен, Чирпан, Кюстендил), трети лист (Кнежа, Търговище, Хасково) и братене (Новачене, Павликени, Ямбол, Любимец, Пловдив, Пазарджик, Долни чифлик, Карнобат). През периода критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.

Очакваните валежи от дъжд и сняг ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия и двуметровия почвен слой. Високото съдържание на влага в горните почвени слоеве ще възпрепятства провеждането на дълбока оран.