Основните фактори, които са от най-голямо значение за отглеждането на здрави и качествени растения, са температура, светлина, вода и почва. От своя страна почвата е средата, в която се намира кореновата система и благодарение на която се усвояват водата и хранителните вещества, необходими за правилното развитие на растенията.

Без съмнение богатата на хранителни вещества почва, т.е. плодородната такава е предпоставка за отглеждането на качествени плодове и зеленчуци.
Как обаче може да разберете дали почвата от градината ви има хранителните вещества и минерали, от които се нуждаят растенията?

Естествено най-точно това се определя чрез почвена проба, която се изследва в лаборатория. Анализът на структурата на почва, установява хранителните вещества, както и техните дефицити.

Разбира се, почвеният анализ е задължителна практика в професионално земеделие. За любителите в повечето случаи е трудно да направят анализ на почвата в лаборатория. Съществуват обаче домашни методи, които дават добър ориентир за състоянието на почвата.

Така че ако искате, може да опитате и вие.

Препоръчително е домашният анализ да се извърши през пролетта, преди да започне засяването/засаждането на културите. Това обаче не означава, че не може да се прави и през останалото време.

1. Структура на почвата

Изкопайте ямка около 15-20 см и вземете проба от цялата дълбочина. Разтрошете я на ръка, за да определите от какъв тип е. В идеалният случай почвата трябва да се състои от различни по размер частици, които ще запазят формата си при лек натиск.

* Ако е необходимо много голям натиск, за да ги разчупите, почвата е доста твърда.

* Ако лесно се съединяват, вместо да се разделят, почвата съдържа много глина.

В твърдата почва обикновено няма органична материя. Във влажната част от структурата основно се съдържа органичната материя. Отворените, порести почви не възпрепятстват свободното движение на влагата, т.е. има добра аерация, която позволява на растенията да развият здрава коренова система.

2. Уплътняване

Уплътняването на почвата е резултат от унищожаването на порите от почвата. Това става чрез натиск, приложен върху повърхността на почвата. Без достатъчно пореста почва корените на растенията се развиват слабо, до голяма степен поради недобра аерация и циркулация на влага.

Хранителните елементи от торовете не проникват до корените, които ги усвояват. Освен това земните червеи и другите полезни организми не могат да се движат през почвата без ограничения, което допълнително допринася за разграждането на почвата.

Тест за уплътняване
Можете да направите лесен тест за уплътняване с помощта на по-здрава тел. Внимателно започнете да забивате телта в почвата. Маркирайте дълбочината, на която телта започва да се огъва. Колкото по-рано се огъне, толкова по-уплътнена е почвата.
Оптималната дълбочина на проникване е поне 30 см.

3. Почвени организми

Определянето на естествената активност на подземните насекоми не е трудно. Просто изкопайте няколко ямки в почва тук-там, в различни части на градината. Установете дали има наличие на земни червеи, както и други нежелани видове стоножки, бръмбари и дори някои гъби, като и стадии като ларви и яйца Ако в почвата липсва органична активност, има вероятност тя да не е добра и за културните растения.

Процъфтяващата популация от различни бактерии и гъби, насекоми, червеи, а също и микроорганизми, които не са видими с просто око, е един от по-лесно видимите признаци за качество на почвата.

Земните червеи са показател за добра градинска почва. Ако няма земни червеи, това означава, че в почвата няма достатъчно органична материя, с която те се хранят. Повече червеи - повече органична материя, повече хранителни вещества за растенията. Дейността на земните червеи също аерира почвата, увеличава и водопропускливостта й.

4. Развитие на кореновата система

Здравето на корените/кореновата система на растенията, които вече растат в градината, е показател за структурата на почвата.

Лесно може да го установите, като издърпате растение или дори плевел и видите развитието на корена. Трябва да има фини нишки около основните корени, които са спомагателните коренчета, усвояващи водата и храната, а също са и сигурен признак на здраво растение.

Меките или обезцветени, покафеняващи корени са показателни за лошо дренирана почва, вероятно поради уплътняване или съдържание на глина. Слабо развитите корени могат да са резултат от нематоди или други вредители по корените.

5. Инфилтрация на водата

Тестването на водната инфилтрация (водопропускливост) на почвата в градината може да се извърши по няколко начина.

* Първият е да изсипете повече вода върху опитна леха, за да видите колко време е необходимо, за да проникне тя в почвата. Ако се образува локва за по-дълъг период от време, има лоша инфилтрация на водата. Течността, която остава на повърхността и не се инфилтрира правилно в почвата, означава, че не достига или не се усвоява от корените. Така се създава и благоприятна среда за развитие на вредни бактерии и гъби.

* Можете да тествате проникването на вода и с празна метална кутия (например от кафе или консерва). За целта отрежете дъното на кутията и я натиснете в почвата, но така че част от нея да остане над повърхността.

Напълнете кутията с вода и маркирайте нивото на водата, след което измерете колко време е необходимо да се отцеди в почвата. Повторете това няколко пъти, като скоростта на усвояване трябва да се забави, когато почвата стане наситена. Ако попиването е по-бавно от 2 см на час – това показва лоша инфилтрация на водата поради уплътняване на почвата.

Компостът съдържа органична материя, която подобрява почвеното плодородие
Компостът съдържа органична материя, която подобрява почвеното плодородие