СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Критични минимални температури не се прогнозират

Дукена Жолева,
агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. В началото на седмицата те ще се определят от наднормени температури и ще поддържат активна вегетацията на есенните посеви. При зимните житни култури, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. При пшеницата ще преобладава фаза трети лист. На места в Дунавската равнина и в североизточните райони при засетите в агротехнически срок посеви ще се наблюдава начало на братене. При по-късно засетите, в края на второто десетдневие на ноември, есенници ще протича поникване.

През последния ден от ноември и в началото на декември се прогнозира рязко понижение на температурите и средноденонощни стойности ще бъдат около и под биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Очакваното застудяване ще доведе до затихване, а във високите полета, където не се изключват валежи и от сняг – и до прекратяване на вегетационните процеси при есенниците. До средата на първото десетдневие на декември критични минимални температури за неукрепналите, във фаза поникване, зимни житни култури не се прогнозират.

През повечето дни от периода очакваното неустойчиво време, с чести валежи, ще ограничава сезонните агротехнически дейности. По-подходящи условия за засаждане на овошки и за извършване на фитосанитарни резитби в овощните масиви ще има в началото на периода.

В лозовите насаждения е желателно при първа възможност да се обследва за болестта екскориоза (Phomopsis viticola). През периода на покой признаците на болестта се наблюдават по узрелите леторасли на лозата – кората в основата на първото и второто междувъзлие е побеляла и покрита с малки черни точки (пикнидии) и се лющи на ивици. Засегнатите от патогена леторасли трябва своевременно да се изрежат и унищожат.