В ровник може да съхраните кореноплодните зеленчуци, както и картофите. Големината му ще определите според количеството продукция, която искате да поставите там. Ориентировъчно ровът трябва да е дълбок около 70 см и широк 1 м, а дължината - според желанието.

Кои са основните изисквания:

* Подът и стените да са покрити със слама, за да са изолирани добре.

* За съхранение се поставят само здрави зеленчуци, на които се премахват листата и корените.

* Нареждат се най-много на 1 м височина. Добре е между отделните редове да насипете по малко слама.

* Отгоре се покрива със слама, после с пясък и накрая с почва.

Важно!

За да не загният зеленчуците, вентилацията е много важна. Най-лесно това става, като в центъра на ровника се постави коминче. То може да е от растителни остатъци - снопче царевичак, папратови клонки или други.

Картофите също може да се съхранят в ровник
Картофите също може да се съхранят в ровник