Хоризонтални и вертикални универсални стационарни балопреси опаковат слама, сено, дървени стърготини, растителни остатъци, както и органични отпадъци и остатъчна биомаса

Балирането на нарязана слама и сено се прилага не само за селскостопански нужди. Има много случаи, в които машина за пресоване може да се използва както за обработка на остатъци след жътва, коситба или разчистване на терени, така и на всякакви растителни и органични отпадъци в агросектора. За тяхното компресиране и опаковане се използват специализирани машини - стационарни балопреси. В неотдавнашна публикация на „Български фермер“ изнесохме данни от изследване на група неправителствени и държавни организации в Северна Ирландия върху управлението на остатъци на ниво първично производство в земеделието. Анализът на данните от доклада показва, че тяхното управление чрез по-стриктен контрол и намаление може да вдигне

с 22 % печалбите на фермерите

Това става по различни начини и пътища. Специалистите предлагат редица иновативни решения, но едно от тях е използването на хоризонтални или вертикални универсални стационарни балиращи преси, които опаковат слама, сено и други фуражи, всякакви растителни остатъци, дървени стърготини, органични отпадъци и остатъчна биомаса. Те са особено полезни в стопанството, когато традиционните рол и квадратни балировачки са неефективни. Практиката е доказала, че така се очиства околната среда, а в употреба могат да влязат ненужни иначе земеделски, животински и битови остатъци. Веднъж пресовани в квадратни или кръгли, малки или големи бали, от тях могат

да се генерират допълнителни приходи

са изчислили експертите.
Стационарни машини за пресоване предлага на пазара известната китайска фирма Sinobaler, която произвежда богата гама от устройства за компресиране, опаковане и последващо съхранение на всякакви отпадъчни материали. Портфолиото на Sinobaler разполага както с малки, така и с по-големи модели на балировачки, различни от стандартните мобилни аналози. Когато фермерът избира нужното му оборудване, вниманието му трябва да се насочва към възможностите за възвръщаемост на инвестицията. От неговите нужди и от търсенето на пазара се определя и размерът на балите, гъвкав и зависещ от типа на съотвения дизайн. Големината на балите трябва да съотвества и на количеството остатъци за компресиране и оптималната ефективност на балиране. На тази база трябва да се избира вида „стационар“ - за ръчна или автоматична работа. За малко материал е добра машина с ръчно управление. За по-голямо производство на бали е нужно обрудване за автоматична работа. Но и двата вида имат

висока ефективност и лесна експлоатация

Производствената гама от стационарни преси на Sinobaler се води от най-простата, малка и лека за поддръжка - хоризонталната, която компресира и пакетира нарязана слама/сено, стърготини и други материали в насипно състояние. Балите имат компактна форма и се увиват с пластмасови ленти (стоманена тел) или се поставят в текстилни чували/торби. Опаковането става „на ръка“. Теглото на торбата-бала може да варира от 3 до 30 килограма. Това позволява на пресата да бъде гъвкава и при по-малки количества остатъци се предпочита пред автоматичното пакетиране. Тя е снабдена с PLC контролер и сензори за пресиращата камера, както и вградена везна за контрол върху теглото на балата. Произвежда и

опакова бала за няколко минути

с тегло от 25 кг при размери 70, 40, 30 см и капацитет от 60 броя на час.

От своя страна, вертикалната мини балопреса е с почти същите параметри, но е за по-малки мащаби. Произвежда за няколко минути една бала и е с капацитет 30 броя на час и тегло до 30 кг. И двете машини се нуждаят само от един оператор, което ги прави полезни и рентабилни за земеделските производители.

За фермери, стопанисващи по-голям брой декари (ниви, градини, лозя) или занимаващи се с животновъдство, са по-удобни и рентабилни

автоматичните хоризонтални преси

Такава е барабанната, модел L, подходяща за балиране на много видове остатъци и покриваща почти всички рециклируеми отпадъчни материали. В сравнение с традиционната автоматична балировачка с единична камера, тази преса е с двойни органи и е рентабилен инструмент за управление на отпадъци. Балите се увиват с пластмасова лента от отделно лентово устройство (ролка), монтирано на изхода на стационарното съоръжение. Машината произвежда бали с много висока плътност, което значително намалява манипулационните и транспортните разходи. Автоматичната хоризонтална балопреса е с двойна рама, има висока гъвкавост в дизайна и оформя балите в зависимост от нуждите.

Разбира се, съществено място в семейството на стационалните балировачки заемат и

вертикалните пакетиращи машини

отличаващи се с висока продуктивност - един човек може да произвежда по 30+ бали на час с тегло над 30 кг от материали, като нарязана слама, плява, оризови и памучни остатъци, трици, черупки от фъстъци, всякакви влакна, употребени постелки за животни и др. Почти всеки вид насипен материал, който се е натрупал в стопанския двор, може да бъде балиран, съхранен и при търсене да бъде предложен на пазара. Това ги прави подходящи за фермерски стопанства от различен тип и обем на дейност.

Друг специалист в производството на стационарни балиращи машини, Shjajing, предлага два модела от серията JPW - KT 140 и KT 180. Хоризонтални машини за балиране, те компресират и опаковат органични и технически отпадъци. Работят успешно както с всякакви фуражи, така и с оризови люспи, памучни семена, черупки от фъстъци, насипни дървени остатъци, тексилни влакна и др. Версията KT 140 има хидравлична мощност от 60 до 80 тона и капацитет между 30 и 60 бали/час (в зависимост от материала) и е с тегло 3,5 т. Произвежда бали с размери 70 на 30 на 30 см. Другият модел JPW-KT180 е по-голям, разполага с хидравлична мощност 100/120 тона и капацитет от 20 до 60+ бали на час с по-висока плътност, тежи 4,3 т. Балите могат да достигнат размери 70 на 40 на 30 см.

И в двата варианта е заложена висока ефективност, като капацитетът им може да достигне

40-60 бали на час

Този резултат се получава благодарение на система за електрическо управление и балиране с хидравлично задвижване и хоризонтално пакетиране на балите. Стационарните „хоризонтали“ на серията Shjajing JPW, захранвани от конвейер, са с висока степен на автоматизация, лесни и удобни за работа, допускат продължителна експлоатация, с ниски разходи за поддръжка. Продукцията им е екологично чиста и по същество са важно средство за намаляване на замърсяването на околната среда в стопански дворове и прилежащи производствени площадки, складове и животновъдни ферми.

С простота в управлението се отличава хоризонталната мини балопреса Sinobaler
С простота в управлението се отличава хоризонталната мини балопреса Sinobaler
 И вертикалната мини балопреса Sinobaler успешно се справя с остатъци от всякакъв тип
И вертикалната мини балопреса Sinobaler успешно се справя с остатъци от всякакъв тип
Автоматичната хоризонтална барабанна преса модел L е за по-големи фермерски стопанства
Автоматичната хоризонтална барабанна преса модел L е за по-големи фермерски стопанства
Вертикалната пакетираща машина работи с всякакъв вид насипен органичен материал
Вертикалната пакетираща машина работи с всякакъв вид насипен органичен материал
Shjajing предлага варианта JPW-KT140 с висока степен на автоматизация
Shjajing предлага варианта JPW-KT140 с висока степен на автоматизация