Ако тази есен сте решили да засадите повече нови дръвчета, съветът ни е да подходите малко по-професионално, отколкото когато става въпрос само за 2-3 бройки.

Акцентите са:

* Почистете растителните остатъци – стари дървета, храсталаци, треви.

* Правилата изискват да се вземе почвена проба за лабораторен анализ, който с точност да определи торенето.

* Препоръчително е да обработите по-дълбоко почвата – на около 60-70 см дълбочина, т.е. да я риголвате.

* Преди това е желателно да разпръснете 4-5 тона оборска тор на 1 декар, както и останалите торове, за да може да се заорат с обработката.

* Ако овощната градина е на място с по-голям наклон, добре е да се терасира, за да може по-нататъшните дейности по отглеждането на дръвчетата да се извършват по-лесно.

Посадъчни ямки

Около месец преди засаждането, е желателно да подготвите посадъчните ямки. Мястото им се определя в зависимост, от това колко дръвчета ще засаждате и дали са няколко или цяла овощна градина. Когато са повече – засаждат се в редове или шахматно.

* При риголвана площ посадъчните ямки са с размер - 50/50/50 см, а на нериголваните - 100/100/60 см. Препоръчително е най-горният почвен пласт – от около 30 см, да се остави отделно, а другият - на отделно място.

* Когато мястото не е торено предварително, торовете се поставят в посадъчните ямки. Ориентировъчните норми са: една кофа разложен оборски тор, 150-200 г суперфосфат и 50-60 г калиев тор. Торовете се разместват добре с горната пръст. С тази смес се запълва ямата до 30 см под почвената повърхност. За да се изолират корените от прекия допир с торовете, отгоре се насипва слой чиста пръст.

Не е препоръчително да се прави нова овощна градина веднага на мястото на старата. Хубаво е почвата да си почине известно време, като на мястото може да се отглеждат полски или зеленчукови култури.