Очакваните превалявания ще подобрят почвените влагозапаси

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През първата половина от седващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с валежи. Те ще подобряват водното и физично състояние на почвата в орния слой и условията за по-качествени предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица и житни култури. Падналите валежи през първото и второто десетдневие на септември, с изключения на отделни места в страната, бяха без стопанско значение. Сухата и сбита почва в по-голямата част от полските райони сериозно възпрепятства сезонните почвообработки. Това е и причината на много места да са пропуснати оптималните срокове за сеитбата на зимната рапица, които изтекоха в края на второто десетдневие на септември.

През следващия период последните фази от развитието на късните земеделски култури ще протичат при близки до обичайните за края на лятото и началото на есента топлинни условия. В началото на третото десетдневие късните хибриди царевица ще приключат развитието си. При памука ще наблюдаваме узряване. При ориза ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. Не се прогнозират критични минимални температури за зеленчуковите култури от късното полско производство.

Очакваните валежи в началото на третото десетдневие ще бъдат предпоставка за развитие на някои патогени по плодовата реколта - късно кафяво гниене по плодовете на овошките (Monilia fructigena), сиво гниене по гроздето (Botrytis cinerea).

Дюлята е един от най-късно зреещите овощни видове и много често се напада от късно кафяво гниене. Това налага растителнозащитните пръскания да продължат до узряването на плодовете с някои от посочените фунгициди (Систан Екозом ЕВ – 0,06%, Индар 5ЕВ – 0,075%, Луна Експирианс – 0,075%, Пролектус 50 ВГ- 0,12%, Дифкор 250 СК – 0,02%).

През третото десетдневие на септември в крушовите насаждения трябва да се следи за появата на опасен вредител - крушовият пъпкопробивач. Борбата срещу този неприятел е ефективна в началото на есента срещу възрастните индивиди преди яйцеснасянето. Третиране срещу крушовият пъпкопробивач се провежда при плътност на неприятеля над икономическия праг на вредност (6-8 бръмбара на едно дърво), с някои от инсектицидите: Делегат 250 ВГ – 0,03%, Шерпа 100 ЕК – 0,03%, Децис 100 ЕК – 0,0125%, Кораген 20 СК – 0,016%, Дека ЕК – 0, 03% и др.