Най-голямо забавяне в одобрението на договори са имали Местните инициативни групи - до 30 месеца са чакали някои от тях

Държавен фонд "Земеделие" обработва 650 въпроса, постъпили в 4-те горещи телефонни линии от месец юни, когато бяха открити за кандидати по ПРСР. Това съобщи на брифинг изпълнителният директор Борис Михайлов. 

Според него с тези горещи линии ДФЗ се отвори за гражданите.

Всеки един въпрос в момента се обработва индивидуално като по-голяма част от запитванията са регистрирани в дирекция,Договориране" - над 560, а станалите близо 80 въпроса са насочени към дирекция „Оторизация“.  

От запитванията има сигнали и за нарушения и корупция, уточни Михайлов. Най-често обаче земеделските стопани се оплакват от забавяне на проекти, както и отказ на служители да отговарят на запитвания на бенефициенти. Някои от казусите са дадени на компетеннтните органи, поясни той.

Паралелно с това са засилени проверките от дирекция „Технически инспекторат“, инициирани са т. нар. ad-hoc, или изненадващи проверки, в които Михайлов  уточни, че се е включил лично. Проверките са 61 досега. „Мисля, че това се случва за първи път от съществуването на Фонда“, допълни той.

За последните 3 месеца служителите на дирекция „Технически инспекторат" са извършили общо 6 273 проверки на място. От тях по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са извършени 327 проверки. По Директни плащания на площ са извършени 4566 проверки.

Най-голямото забавяне при постъпването ми в длъжност, продължи Михайлов, е при проектните предложения на Местните инициативни групи. При някои от тях то достигаше 30 месеца. 

В момента ДФЗ работи активно за преодоляване на забавянето. 

Съгласно одобрения от ръководството на ДФ „Земеделие“ - PA план за действие за преодоляване на забавената обработка по подмярка 19.2. на т.нар. проекти на МИГ са предприети следните действия: от 105 разпределени забавени процедури на 49 е приключила обработката;

и от 357  разпределени забавени проектни предложения на 37 е приключила обработката, като на 148 са изпратени уведомителни писма.

УО на ПРСР увеличи бюджета на договорите на 63 МИГ с близо 58 млн. лева. По този начин много български общини ще бъдат допълнително подпомогнати за свои проекти, които ще подобрят качеството на живот на гражданите им. 

Михайлов се обърна към директорите на училищата с новината, че в момента се изработва нова методика за определяне на цената на продуктите, доставени по училищните схеми „Плод“ и „Мляко“. По този начин ще се гарантира справедливи цени на продукти и качество.