Икономически важна болест по краставиците, която нанася сериозни щети по реколтата от късното полско производство е брашнестата мана. Тя се причинява от две аскомицетни гъби - Erysiphe cichoracearum и Sphaerotheca fuliginae. Болестта засяга всички вегетативни части на растенията, като най-силно поразява листата и листните дръжки. По-уязвими на брашнеста мана са растенията в по-напреднала вегетация, с нарушен воднен баланс (намален тургур на листата).

Признаците на болестта са типични – петна, които са покрити с бяла (кремава) плесен по двете страни на листата. В началото петната се появяват по горната листна повърхност. Поразените листни петури имат вид на посипани с брашно и впоследствие изсъхват.

Важна агротехническа мярка за ограничаване разпространението и развитието на брашнестата мана по краставиците и другите зеленчукови култури е унищожаването на растителните остатъци, поддържане на подходящ поливен режим през вегетацията. При поява на първите признаци на болестта при краставиците е наложително третиране със системни фунгициди с подходящ карантинен срок: домарк 10 ЕК – 0,05% (7 дни), вивандо – 0,02% (3 дни), скор 250 ЕК - 0,05% (3 дни), топаз 100 ЕК - 0,03% (3 дни), ), карамат 2,5 ЕВ – 0,2% (3 дни), флинт макс 75 ВГ – 0,02% (3 дни), ортива ТОП СК – 0,1% (3 дни), За да се предотврати появата на резистентност към прилаганите фунгициди, е задължително редуване на препарати с различни активни вещества. През вегетацията на краставиците не е желателна употребата на един препарат повече от три пъти.

Брашнестата мана по доматите и пипера се причинява от аскомицетната гъба Leveillula taurica. Признаците на болестта се наблюдават по най-ниско разположените листа на растенията. По горната страна на листата се появяват бледозелени петна, които от долната страна на листната петура са покрити с бял налеп. При доматите петната прегарят и листата се деформират. При пипера листата бързо увяхват и окапват.

При поява на първите признаци на болестта се препоръчва пръскане с някои от посочените системни фунгициди: топаз 100 ЕК – 0,035% (3 дни), систан екозем ЕВ – 0,075% (3 дни) , домарк 10 ЕК – 0,04% (7 дни), цидели ТОП – 0,01% (3 дни), вивандо - 0,03% (3 дни), ортива ТОП СК – 0,1% (3 дни) и др. Третирането трябва да сеповтори след 10-12 дни.